RJEČNIK INTERNETA

Autor: http://www.geocities.com/danijelr1/index.html

56k Line Digitalna telefonska linija koja je u stanju prijenjeti 56.000 bita na sekundu (bps). Na toj brzini prijenosa, 1 Mb će se prenijeti za cca 3 minute. TO je 4 puta brže od modema 14.400 bps.

 

ActiveX Controles ActiveX upravljači. To su programi koji su pohranjeni na disku vašeg raćunala ili web poslužitelja, a vezani su za web dokumente. Lansirao ih je Microsoft, kao odgovor na programski jezik Java i programe Java aplete. ActiveX upravljači pišu se u visoko objektno orjentiranim programima, kao što su Visual C++ i Visual Basic. To su binarni zapisi. Pomoću ActiveX upravljača Microsoft je riješio problem dodatnih proggrama (plug-ins) i skroz pojednostavnio proces učitavanja web stranica koje na sebi imaju multimedijalne objekte.

 

ActiveX Scripts To su programi u tekstualnom zapisu. To je jezi prilagođen i napravljen za HTML dokumente i uklapanje u HTML tekstualni jezi (skript). Skript program je u cijelosti sastavni dio HTML dokumenta, tj. web stranice. Osim što samostalno može obavljati mnoge radnje na web dokumentu, ActiveX skript program služi i za poziv i aktiviranje ActiveX upravljača, binarnog programa, koji je na vašem disku od prije ili na udaljenom poslužitelju, pa ga morate čekati dok “dođe”. Najčešći ActiveX script jezici su Java Script i Visual Basic Script.

 

ADN (Advanced Digital Network) - Obično se odnosi na 56 Kbps liniju.

 

Anonymous FTP Vidi: FTP

 

Archie Alat (program) za traženje datoteka pohranjenih na anonimnim FTP lokacijama. Morate znati točno ime datoteke i po mogućnosti put.

 

ARPANet (Advanced Standard Code for Information Interchange) - Roditelj Interneta. Razvio ga je DoD (US Department of Defense) u kasnim 60-im i ranim 70-im kao jedan eksperiment mreže rasprostranjen na širem području, a s ciljem preživljavanja nuklearnog rata. Vidi: Internet

 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - Ovo je ustvari svjetski standard za kodne brojeve upotrebljene u računalima. Predstavljaju sva velika i mala Latin slova, brojeve, znakove interpunkcije, itd. Ima 128 standardnih ASCII kodova, od kojih svaki može biti predstavljen sa sedam bita binarnog broja: od 0000000 do 1111111.

 

Avatar Likovi u 2D i 3D “chat” komunikacijskim programima, tipa The Palace, Chat Conic itd.

 

Backbone “Kralježnica” mreže, tj. visoko propusna linija ili serija spojenih linija, koja čini glavnu saobraćajnicu u mreži. Izraz je relativan, jer “kralježnica” neke male mreže je sporija od “ne-kralježnice” u velikoj mreži. Vidi: Network

 

Bandwidth Pojasna širina. Koliko mnogo podataka možete poslati kroz neku liniju, najčešće izraženo u bps. Puna stranica teksta je oko 16.000 bita. Brzi modem može propustiti oko 29.000 bita u sekundi. Video preko cijelog ekrana zahtijeva 10.000.000 bita u sekundi, ovisno o kompresiji. Vidi: 56k Line, Bps, Bit, T-I

 

Baud Jedidnica za mjerenje brzine modema. Baud je broj koji kazuje koliko puta u sekundi noseći signal prenese vrijednost. Npr. modem od 1200 bps je modem od 300 bauda, ali on prenese 4 bita po baudu (4*300=1200). Vidi: Bit, Modem

 

BBS (Bulletin Board System) - Kompjutorizirana “oglasna ploča”, tj. sustav koji omogućava ljudima da razgovaraju, ostavljaju ili skidaju datoteke, oglašavaju. BBS ima na milione u svijetu. Većina ih je vrlo mala, na razini jednog PC s jednom ili dvije telefonske linije. Neki su pak ogromni.

 

Binhex (BINary HEXadecimal) - Metoda za konverziju ne-tekstualne datoteke (ne-ASCII) u ASCII. Ovo je potrebno jer Internet e-mail može baratati samo s ASCII.

 

Bit (Binary DigIT) - jedan digitalni broj s bazom 2, drugim rječima, ili “1” ili “0”. Najmanja jedinica računalnih podataka.

 

BITNET (Because It’s Time NETwork) - Mreža obrazovnih lokacija (site) odvojena od Interneta, ali je e-mail spojen. Listservs, najpopularnija konferencija e-mail diskusijskih grupa, potječe s BITNET-a. BITNET strojevi su najčešće mainframes, s VMS operacijskim sustavom.

 

Bps (Bits.Per-Second) - Mjerna jedinica za brzinu prijenosa podataka. Modem 28.8 može prenijeti 28.800 bita u sekundi. Vidi: Bandwidth, Bit

 

Browser Pretražitelj. Klijent program koji se koristi za pretraživanje različitih usluga (protokola) Interneta. Vidi: Client, URL, WWW, Netscape, Mosaic, Home Page

 

BTW (By The Way) - Skraćenica za “usput rečeno” pridodana komentaru pisanom za neki on-line forum. Vidi: IMHO, TTFN

 

Byte Količina bita koja definira jedan znak (slovo).

 

CGI (Common Gateway Interface) - To je skup pravila, koje moraju poštovati CGI programi. Ti programi su na poslužitelju, a mogu biti pisani u bilo kojem programskom jeziku. Važno je da “ulazi” i “izlazi” tih programa zadovoljavaju CGI standard. CGI program je najčešće mali program koji uzima podatke sa web poslužitelja i nešto učini s njima. Npr., ispunimo obrazac (form) na web stranici u svom Internet pretražitelju. Pritisnuli smo dugma “Submit” ili “Potvrđujem narudžbu” i Internnet pretražitelj pošalje sadržaj obrasca na poslužitelj. Na poslužitelju CGI program uzme te podatke i ubaci ih u e-mail poruku. Ako smo ispunili obrazac za upit na web stranici, CGI na poslužitelju će te podatke pretvoriti u upit određene baze podataka, ali i odgovor na upit poslan prema klijentu. Ponekad ćete u URL vidjeti “cgi-bin”, što je siguran znak da se koristi CGI program. Vidi: cgi-bin, Web

 

cgi-bin Najčešće ime registratora na web poslužitelju, u kojem je pohranjen CGI program. “bin” je skraćenoca od “binary”, jer su nekada većina programa bili binarni zapisi. Pravo stanje stvari je da su većina programa u registratoru “cgi-bin” tekstualne datoteke - skripti (scripts), dakle CGI skripti, koji će tek pozvati i aktivirati binarne programe locirane negdje drugdje na istom stroju. Vidi: CGI

 

Chat “Brbljanje” - vrlo popularni programi na Internetu koji omogućuju razgovor slučajnih sugovornika širom svijeta u realnom vremenu. Sugovornici se pojavljuju na ekranu u animacijama raznik likova, skeniranih osobnih slika ili ljepše sestre, a ono što otipkate, pojavit će se u balonu iznad glave vašeg lika. Poznati su programi Chomic Chat, Palace, kao i mnogi 3D chat programi za koje su potrebne sve jače mašine. Ugradnja chat programa na svoje web stranice zgodan je mamac za okupljanje vaših kupaca. Ako ste svoj shopping centar prikazali na Internetu u VRML 3-D svijetu, i ako po njemu vaši kupci, surferi na Internetu, šetaju u 3D prividnim likovima, zašto, kupujući, ne bi “brbljali” jedni s drugima. Te razgovore vi budno pratite i tako iz prve ruke saznajete javno mnijenje vaših kupaca, sadašnjih, budućih, zadovoljnih i nezadovoljnih. Ovo je IN.

 

Client Aplikacija, program, softver koji se koristi za kontakt i dobijanje podataka s poslužitelj programa na drugom računalu, najčešće vrlo udaljenom. Klijent program i poslužitelj program su pravljeni jedan za drugog. Web pretražitelji su klijent programi napravljeni za program web poslužitelj. Pod nazivom “poslužitelj” često se podrazumjeva “program” nego sami stroj. Na jednom stroju često ima više program - poslužitelja (protokola: WWW, E-mail i sl.). Isto vrijedi i za naziv “klijent” na korisničkoj strani mreže. Vidi: Browser, Server

 

Cookie Na Internetu se pod ovim nazivom misli na program, ili dio programa, koji može s poslužitelja preći na klijenta i vratiti se nazad na poslužitelja. Može to ponavljati. Može ostati neko vrijeme na računalu klijenta itd. Mogu biti od koristi kada ih tražite i znadete za njih (on-line shopping). Vidi: Browser, Server

 

Cyberpunk Cyberpunk je orginalni kulturni pod-žanr naučne fantastike, rođen nedavno. Termin je lansiran u knjizi autora William Gibsona i Bruce Sterlinga i evoluirao je u kulturnu razinu koja obuhvaća različite pojave iz humanog, strojnog i punk svijeta. Tu su uključeni način odjevanja i stil života. Vidi: Cyberspace

 

Cyberspace Termin potječe iz knjige William-a Gibson-a, Neuromancer. Cyberspace se danas koristi za sve što je na Internetu.

 

Digerati Sljedbenici “neke njihove digitalne kulture”.

 

Domain Name Jednostavno ime za Internet lokaciju (site). Uvijek ima dva ili više dijelova, odjeljenih točkom. Lijevi dio je najspecifičniji, a desni najopćiji. Neko računalo može imati više imena domene, ali jedno ime domene može voditi samo do jednog stroja. Na primjer,

microsoft.net

mail.microsoft.net

workshop.microsoft.net

Sva tri imena domene mogu biti na jednom računalu, ali jedno od imena nikako ne može biti na više od jednom stroju. Postoji i virtualna ili prividna imena domena. Imate svoje “ime domene” ali nemate svoje Internet lokacije ili računala. To ispada kao neki najam imena domene. Vidi: IP Number

 

E-mail (Electronic Mail) - Protokol na Internetu, koji omogućava korisnicima slanje tekstualnih (ASCII) poruka s računalo na računalo. Međutim, preko e-maila možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj poruci sve vrste dokumenata: kolor fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd. Takve dokumente protokol spakira i transportira kako on zna, a vi ih na obje strane možete gledati u aplikacijama u kojima su napravljene ili koje podržavaju njihov orginalni format. Animaciju, film, pa ni kolor fotografiju ne možete prenijeti preko faksa. Zašto onda niste počeli koristiti e-mail. Vidi: Maillist

 

Ethernet Vrlo raširen način spajanja računala na mrežu (LAN). Ethernet propušta 10.000.000 bita u sekundi i može se koristiti za bilo koju vrstu računala. Vidi: Bandwidth, LAN

 

FAQ (Frequently Asked Questions) - FAQ su dokumenti na kojima su navedena često postavljana pitanja i odgovori na njih, iz pojedine teme. U mnogim firmama, timovi za podršku kupcima su odahnuli razvojem Interneta. Na svojim web stranicama uveli su rubriku FAQ, koju redovito popunjavaju, pa je broj telefonskih poziva naglo opao.

 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - Standard za prijenos podataka preko optičkih vlakana brzinom 100.000.000 bita u sekundi, što je deset puta brže od Etherneta i oko dva puta brže od T-3. Vidi: Bandwidth, Ethernet, T-1, T-3

 

Finger Program na Internetu pomoću kojega možete doznati o aktivnostima (kad je zadnji put bio spojen na Internet i sl.) nekog pretplatnika na bilo kojoj Internet lokaciji, ukoliko tražena lokacija to dozvoljava.

 

Fire Wall Kombinacija hardware-a i software-a koji dodjeljuju LAN u dva ili više dijelova radi sigurnosti. Vidi: Network, LAN

 

Flame Plamen - izraz koji se u Internet tehnologiji koristi za “žučne rasprave” o nekoj temi. Tu se mogu naći i nepristojne riječi. Sugovornici se pretvaraju u fanatike koji gube razum. Protokol News na Internetu i njegove nevs grupe pune su takvih razgovora. Bon Ton na Internetu (Netike) odobrava takve razgovore, jasno, do određene granice. “Svađalice” su popularne osobe, ukoliko to znaju izvesti simpatično i s mjerom. Zahvaljujući takvim osobama, broj članova news grupe se povećava, a pošto su to sadašnji i budući kupci vaših proizvoda, znači povećava vam se i broj kupaca. Otkrit ćete “toplu vodu” ako zaposlite dobrog svađalicu (stručnjaka teme), koji će sate provoditi “brbljajući” na news grupama i po “chat” sobama Interneta. Vidi: Flame War, Chat

 

Flame War Ako je flame samo iskra, onda je flame war vatra. S ovim izrazom se imenuju žučni on-line razgovori više sudionika duže vrijeme. Vidi: Flame

 

FTP (File Transfer Protocol) - Vrlo raširena metoda kopiranja datoteka između dvije Internet lokacije. FTP je poseban nači logiranja na drugu Internet lokaciju, s namjerom kopiranja ili odašiljanja datoteka. Ima mnogo Internet lokacija kojima nožete pristupiti preko FTP protokola, koristeći ime account-a anonymous. Pri tome se takove lokacije nazivaju anonimni ftp poslužitelji.

 

Gateway U tehničkom smislu, to su hardware i software, čija je uloga spojiti dva različita protokola ili sustava. Npr., HPT je naš Gateway na Internet. Povezuje vašu kućnu telefoniju s Internetom.

 

Gopher Protokol na Internetu koji nudi izbornike raspoloživog materijala na Internetu. Morate imati klijent program za Gopher, da bi mogli komunicirati s poslužitelj programom Gopher. Protokol je dobro krenuo, ali pojava WWW (World Wide Web) je zaustavila razvoj Gophera. Vidi: Client, Server, WWW, Hypertext

 

Home Page Nekoliko značenja. Orginalno, web stranica koju vaš internet poslužitelj pokaže prvu nakon startanja. Raširenije značenje odnosi se na glavnu web stranicu (naslovnicu) organizacije, poduzeća, osobe ili jednostavno glavna stranica u jednoj kolekciji web stranica. Vidi: Browser, Web

 

Host Svako računalo na mreži koje vas spaja sa uslugama drugih računala na mreži. Najčešće jedno računalo na mreži ima više host programa. Npr. preko jednog host računala (hardverski gledano) imate pristup WWW i USENET protokolima. Softverski gledano to su dva host softvera. U statistikama Interneta uglavnom se broje programski hostovi. Vidi: Node, Network

 

HTML (HyperText Markup Language) - Programski jezik za pravljenje dokumenata hiperteksta koji se upotrebljavaju na World Wide Web-u. HTML je vrlo jednostavan jezik: oko teksta i slika stavljate tekstualne “privjeske” koje će klijent program tipa WWW pretražitelj (IE ili NN) znati definirati. Ti privjesci uglavnom definiraju pojavljivanje teksta odnosno slike, a što je najvažnije, mogu dio teksta ili sliku, ili dio slike, definirati kao link i odvesti vas na druge web stranice. Dakle, pomoću HTML-a pravite web stranice, a ove se čitaju pomoću klijent programa IE ili NN. Vidi: Client, Server, WWW

 

HTTP (HyperText Transport Protokol) - Protokol na Internetu koji omogućuje prijenos HTML dokumenata. Protokol, kao i svaki drugi protokol na Internetu, zahtjeva dva programa koji će se znati sporazumjevati: HTTP klijent program na jednoj strani i HTTP poslužitelj program na drugoj strani. HTTP je najvažniji protokol na World Wide Web -u. Vidi: Client, Server, WWW

 

Hypertext Općenito, bilo koji tekst koji sadrži linkove na druge dokumente - riječi ili fraze u istom dokumentu - kad ih odabere čitatelj, a što prouzrokuje učitavanje drugog dokumenta i njegovo prikazivanje na ekranu.

 

IMHO (In My Humble Opinion) - Skraćenica u člancima na protokolu News. Sugovornik hoće reći da je svjesten, da ovo što govori i ne mora biti tako. Vidi: TTFN, BTW

 

Internet Ogromna kolekcija međusobno spojenih (INTERconnected NETworks) računalnih mreža gdje se koriste TCP/IP protokoli i koja je evoluirala od ARPANET-a iz kasnih 60-ih i ranih 70-ih. Vidi: internet

 

internet (malo slovo i) Svaki put kad spojite dva ili više računalnih mreža, imate internet. Vidi: Internet, Network

 

Intranet Privatna računalna mreža unutar firme ili organizacije, koja koristi iste programe koje nalazite i na javnoj mreži Internet, (to su WWW klijent programi, kao što su IE i NN, i WWW poslužitelj programi), ali samo za unutrašnju upotrebu. Kako bi djelatnici mogli preko Intraneta djeliti informacije, dokumenti napravljeni u klasičnim uredskim aplikacijama, moraju se transformirati u HTML dokumente. To je maksimalno pojednostavljeno: u posljednjoj verziji uredskog paketa programa Microsoft Office 97, dovoljno je pohraniti dokument u formatu .html. Ali nije se stalo na tome. Krenulo se i u obrnutom smjeru. Zašto Internet pretražitelj (www klijent program) ne bi čitao sve tipove dokumenata, tada ne bi morali voditi računa u kojem ste formatu pohranili svoj dokument. Tada više ne morate znati ni da postoji HTML. Vaš Internet Explorer će uz pomoć programa ActiveX Document učitati dokument Worda, Excela itd. i to s kompletnim sučeljem tog programa u kojem je dokument napravljen. Na vama je da radite na tom dokumentu. To znači da je Internet Explorer postao “prozor svih prozora”, tj. program svih programa. Upravo je takav Internet Explorer verzija 4. Pridodan uredskom paketu Office 97 postaje “Desktop” ostalim aplikacijama paketa.

 

IP Number Svako računalo na Internetu ima svoj jedinstveni broj: IP broj. IP broj sastoji se od 4 dijela odvojena točkom, npr;

177.112.345.4

Tom broju se da ime domene. Većina računala ima jedno ili više imena domene što je lakše za pamćenje. Vidi: Domain Name, Internet

 

IRC (Internet Relay Chat) - Omogućava živi razgovor korisnika širom Internet. Programi za “chat” grafičkog 2D i 3D sučelja potisnuli su IRC kojeg je bilo teško pratiti na ekranu punom teksta.

 

ISDN (Integrated Services Digital Netvork) - Tehnologija koja omogućava prijenos više podataka preko telefonskih vodova. Mogućnosti su i do 128.000 bita u sekundi, ali su u praksi najčešće brzine 56.000 ili 64.000 bps. Sredinom 1996 u USA je takve priključke omalo 500.000 pretplatnika.

 

ISP (Internet Service Provider) - Institucija koja pruža usluge pristupa Internetu, najčešće za novac. Vidi: Internet

 

Java Java je novi programski jezik, kojeg je izbacila firma Sun Microsystems, posebno za Internet. U Javi se pišu programi koje možete učitati s Interneta u svoje računalo i odmah ga pokrenuti bez straha od virusa ili bilo koje štete za vaše datoteke ili vaše računalo. Danas su rašireni mali Java programi, zvani apleti (Applets), koji veb stranicama omogućuju izvođenje raznih funkcija, animacija, kalkulacija, igri itd. U Javi je moguće napisati svaki program koji se može izvoditi na kompjutoru. Ako na svojoj web stranici nemate Java aplet, niste IN. No prava primjena Jave na Internetu tek slijedi.

 

Java script Java programski jezik tipa skript. To je potpuno zaseban jezik, napisan tekstom i pohranjen kao tekstualna datoteka (za razliku od binarnog Java programa). Kao takav zapisuje se direktno u HTML dokument, jer je i HTML program tipa skript. Samostalno Java skript programi mogu izvršavati niz funkcija na HTML, ali su često samo “kolijevka” za link na binarni program napisan u Java programu.

 

Kilobyte Kilobajt. Tisuću bajta, točnije 1024 (2 E10) bajta. Vidi: Byte, Bit

 

LAN (Local Area Network) - Mreža računala ograničena na jedan neposredni prostor, zgradu ili tek na jedan kat zgrade. Vidi: Ethernet

 

Leased-Line Unajmljeni vod od HPT-ea, kako bi imali stalnu vezu između lokacija. Takve su veze i brže. Vidi: 56k Line, T-1, T-3

 

Login Imenica i glagol. Imenica: naziv računa pomoću kojeg se spajate na Internet. Nije tajna (Pasword - lozinka je tajna). Glagol: spojiti se na Internet. Vidi: Pasword

 

Maillist (ili Mailing List) Sustav (najčešće automatski) koji omogućava korisnicima slati e-mail na jednu adresu, nakon čega se njihova poruka kopira i šalje svim pretplatnicima te adrese (teme). Ova usluga se najčešće ne naplaćuje posebno. Predbilježite se na teme u kojima želite biti “up-today”.

 

Megabyte Milion bajta. Tisuću kilobajta. Vidi: Byte, Bit, Kilobyte

 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) - Standard za dodavanje netekstualnih datoteka porukama elektroničke pošte (e-mail). Pod ne-tekstualne datoteke misli se na grafičke, tablične proračune, dokumente prirednika teksta, zvučne, filmske itd. To su sve datoteke koje ne sadrže čisti ASCII tekst. MIME standard konvertira ne-tekstualnu datoteku u tekstualnu, ali koja je nečitljiva (kodirana). Na drugoj strani isti MIME standard dekodira takovu datoteku i ona je opet potpuno vjerna kopija orginala i čitljiva u programu u kojem je i napravljena ili bilo kojem koji podržava njen izvorni format. Osim u programima elektroničke pošte, MIME standard se univerzalno koristi i na web poslužiteljima za identifikaciju datoteka koje se šalju web klijentima. Tako se novi formati lako “prilagođavaju” jer se dodaju parovi MIME-tip i odgovarajući programi koji podržavaju svaki tip. Vidi: Browser, Client, Server, Binhex, UUENCODE

 

Modem (MOdulator, DEModulator) - Uređaj koji spojite jednom stranom na svoje računalo, a drugom na vašu telefonsku liniju. Modem omogućava vašem računalu da komunicira s drugim računalima preko telefonske mreže. Modem čini za računalo ono što telefonski aparat čini za ljude.

 

Mosaic Prvi WWW pretražitelj. Imao je isto sučelje za Macintosh, Windows, i UNIX. Započeo je popularnost web-a. Napravile su ga nekoliko firmi. Jedna od njih je napravila nasljednika, Netscape Navigator-a koji je jedno vrijeme bio apsolutni vladar web-a. Microsoftov Internet Explorer je trenutno najpopularniji web pretražitelj jer jedini podržava svoje IN novosti: ActiveX upravljače, stilove i sl., ali i tuđe: Javu aplete, Javu skript. Vidi: Browser, Client, WWW

 

Netiquette Pravila ponašanja na Internetu. Bon Ton Internete.

 

Netizen Izvedenica iz riječi “citizen” - građanin. Misli se na korisnike bilo koje računalne mreže, pa tako i Interneta. Vidi: Internet

 

Netscape Ime firme koja je napravila klijent program Netscape Navigator, koji je nastavak programa Mosaic. Netscape proizvodi i ostale programe namjenjene za WWW, kao što su program poslužitelj, program za izradu web stranica itd. Netscape ide ispred standarda HTML, dodajući nove elemente tom jeziku. Glavni autor Netscape-a je Mark Anderssen, koji je napravio Mosaic. Iz NCSA (firme u kojoj je radio) povukao ga je Jim Clark. U nepunu godinu dana postaju milioneri i medijske zvijezde. Međutim, na putu im se ispriječio div Microsoft, pa je njihov daljnji put neizvjestan. Vidi Browser, Mosaic, Server, WWW

 

Network Dva ili više računala, međusobno povezana tako da mogu dijeliti resurse, čine mrežu. Tako spojene dvije ili više mreža, čine internet. Mreža svih mreža je Internet.

 

Newsgroup Naziv diskusijskih grupa na USENET-u. Vidi: USENET

 

Node Svako pojedinačno računalo spojeno na mrežu. Vidi: Network, Internet, internet

 

Packet Switching Način prenošenja podataka putem Interneta. Svi podaci koji izlaze iz jednog računala, podjeljeni su u blokove. Svaki blok u sebi nosi adrese pošiljatelja i primatelja. Duž linije postoje uređaji koji preusmjeravaju te blokove prema njihovim adresama. Na taj način se na istoj liniji, istovremeno može prenositi mnogo podataka od različitih računala.

 

Pasword Lozinka. Dobra lozinka nije rođendan, već nekakva nesuvisla kombinacija slova, znakova ili brojeva, ali takova kombinacija koja će za vas biti lako pamtljiva. Služi za pristup zaključanim sustavima. Dobra lozinka je: Kakt$-8us. Vidi: Login

 

POP Ova skraćenica ima dva značenja: Point of Presence i Post Office Protocol. Point of Presence znači grad ili lokaciju gdje se nalazi spoj na mrežu, a kojeg vi ostvarujete biranjem telefonskog broja. HPT je postavio “spojeve na Internet” na nekoliko lokacija u najvećim gradovima. Post Office Protocol odnosi se na način kako e-mail program (npr. Eudora ili Pegasus) uzimaju poruke s mail poslužitelja. Kad dobijete od HPT-ea brojeve SLIP i PPP, dobit ćete i broj POP koji je važan za vaš program e-maila. Vidi: SLIP, PPP

 

Port Tri su značenja. Mjesto gdje informacija ulazi i izlazi iz kompjutora.

Na Internetu “port” se odnosi na broj koji je dio neke adrese URL, i to onaj iza “:” odmah iza imena domene. Svaka usluga (protokol) na nekom Internet poslužitelju, ima svoj port-broj na tom poslužitelju. Većina usluga ima standardni port-broj. Oni port-brojevi koji odstupaju od dogovorenih moraju biti upisani u URL. Npr.: gopher://meg.wis.ura.edu:5000/ prikazuje gopher poslužitelj na nestandardnom portu (standardni port za gopher je 70).

Na kraju, port se spominje i kod “prijevoda” nekog dijela programa u njegovom prijenosu s jednog tipa računalnog sustava na drugi tip, npr. “prijevod” programa Windows tako da on može raditi na računalu Macintosh. Vidi: Domain Name, Server, URL

 

Posting Poruka unesena u mrežni komunikacijski sustav. Poruka poslana nekoj news grupi ili na oglasnu ploču BBS. Vidi: Newsgroup

 

PPP (Point to Point Protocol) - Dobro poznat protokol koji omogućava računalu korištenje redovnog telefonskog voda i modema za ostvarenje TCP/IP spojeva na Internet. Vidi: IP Number, Internet, SLIP, TCP/IP

 

Router Specijalna računala (ili programi) koji upravljaju spajanjem između dvije ili više mreža. Router-i cijelo vrijeme gledaju odredišne adrese blokova koji prolaze kroz njih, i odlučuju kojim ih putem proslijediti dalje. Vidi: Network, Packet Switching

 

Server Poslužitelj. To je računalo ili programski paket, koji omogućavaju specifičnu vrstu usluge za klijent programe koji se vrte na drugim računalima. Termin se može odnositi, kako na sam program, tako i na samo računalo na kojem taj program radi. Npr. “naš e-mail pslužitelj je u kvaru danas pa pošta ne ide”, ne znamo da li je riječ o programu ili računalu. Jedno računalo može imati više poslužitelj programa za različite usluge: web poslužitelj, e-mail poslužitelj, news poslužitelj, telnet, gopher itd. Vidi: Client, Network

 

SLIP (Serial Line Internet Protocol) - Standard za korištenje redovnog telefonskog voda (nekog serijskog voda) i modema za spajanje računala na internet. SLIP se postepeno zamjenjuje s PPP. Vidi: Internet, PPP

 

SMDS (Swiched Multimegabit Data Service) - Novi standard za velike brzine prijenosa podataka.

 

Sysop (SYStem OPerator) - Osoba odgovorna za ispravno funkcioniranje računalnog sustava ili mreže. System Administrator odlučuje kako često se moraju praviti sigurnosne kopije, operacije održavanja, a System Operator to obavlja.

 

T-1 Iznajmljena linija propusne moći 1.544.000 bps. Malo je firmi koji mogu sebi priuštiti takav spoj svojeg poslužitelja na Internet. Jedan megabajt se prenese za 10 sek. To još uvijek nije dovoljno za pravi video na cijelom ekranu. Za to je potrebno najmanje 10.000.000 bps. Vidi: 56k Line, Bandwidth, Bit, Byte, Ethernet, T-3

 

T-3 Iznajmljena linija propusne moći 44.736.000 bps. To je dovoljno drzo za pravi video na cijelom ekranu. Vidi: 56k Line, Bandwidth, Bit, Byte, Ethernet, T-1

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) - Ovo je paket protokola koji definiraju Internet. Orginalno projektiran za UNIX radni sustav, TCP/IP program je sada na raspolaganju svakom važnijem radnom sustavu. Da bi mogli dospijeti na Internet, vaše računalo mora imati program TCP/IP. Vidi: IP Number, Internet, UNIX

 

Telnet Naredba i program korišteni za spoj s jedne Internet lokacije na drugu. Naredba telnet i program telnet dovode redak login: promt udaljenog hosta na vaš ekran.

 

Terminal Uređaj koji vam omogućava slanje naredbi na računalo koje je negdje drugdje. Minimalno terminal sadrži tipkovnicu i monitor.

 

UNIX Računalni radni sustav. Ima ugrađen TCP/IP. To je najrasprostranjeniji sustav za poslužitelje na internetu.

 

URL (Uniform Resource Locator) - Standardni način dodjeljivanja adrese bilo kojem resursu na Internetu koji je dio World Wide Web-a (WWW).

 

USENET Sustav diskusijskih grupa širom svijeta, s člancima koji prolaze stotinama tisuća računala. Nisu sva USENET računala na Internetu, možda dvije trećine jesu. USENET je kompletno decentraliziran, s preko 15.000 diskusijskih područja, zvanih news grupe. Stalno se rađaju nove i umiru stare. Neke traju, a neke ne. Vidi: Newsgroup

 

Veronica (Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Archives) - Baza podataka imena gotovo svih informacija na tisućama gopher poslužitelja. Veronika je razvijena na University of Nevada. Vidi: Gopher

 

VRML (Virtual Realty Markup Language) - Programski jezik kojim se kreiraju “3D prividni svjetovi” na Internetu.

 

WAIS (Wide Area Information Services) - Komercijalni programski paket koji indeksira ogromnu količinu informacija, koje su nakon toga dohvatljive širom mreže kao što je Internet.

 

WAN (Wide Area Network) - Bilo koja mreža koja pokriva prostor veći od jedne građevine. Vidi: Internet, internet, LAN, Network

 

Web Vidi: WWW

 

WWW (World Wide Web) - Ima dva značenja. Prvo: svi resursi dohvatljivi pomoću protokola Gopher, FTP, HTTP, telnet, USENET, WAIS i još nekih drugih alata. Drugo: univerzalnost hipertekst poslužitelja (HTTP servers). To su poslužitelji koji dozvoljavaju mješanje svih medija u dokumente hipermedije. Vidi: Browser, FTP, Gopher, HTTP, Telnet, URL, WAIS

 

BACK