sastanci
upravljanje vremenom
Kako uštedjeti vrijeme na sastancima, a postizati vrhunske rezultate?

K a z a l o

 

PROJEKT

 

RIJEČ AUTORA

5

O PROJEKTU: UPRAVLJANJE VREMENOM

8

MISAO VODILJA OVE KNJIGE

9

ŠTO JE SASTANAK?

10

SASTANCI

 

UVOD

11

INICIJATIVA  O SAZIVANJU SASTANKA

11

CILJEVI SASTANKA

12

VRSTE SASTANAKA

13

SASTANAK UDVOJE ILI MANJE GRUPE – NEFORMALNI SASTANCI

16

VI KAO SUDIONIK SASTANKA

18

PRIPREMA

20

PODSJETNIK ZA PLANIRANJE SASTANKA

20

PRIPREME VODITELJA SASTANKA

22

DNEVNI RED

25

TEHNIČKI DETALJI (MJESTO I VRIJEME)

25

SUDIONICI SASTANKA

26

TIPOVI SUDIONIKA SUDIONIKA

27

OSOBNI PLAN AKTIVNOSTI ZA SASTANAK

36

PRISUSTVO NA SASTANCIMA ZA KOJE NEMAMO INTERES

37

PITANJA NA POZIVU ZA SASTANAK

39

PRAVILA RADA

40

SIMULACIJA SASTANKA

42

PRIPREMA ZA SASTANAK - SAŽETAK

44

TIJEK SASTANKA

45

POČETAK SASTANKA

45

KAŠNJENJE POČETKA SASTANKA

46

ANALIZA PRETHODNOG SASTANKA

47

TIJEK SASTANKA

48

VREMENSKI OKVIR TRAJANJA SASTANKA

50

OBVEŽI NA AKTIVNOST NA SASTANCIMA

51

OMETANJA NA SASTANCIMA

51

SAČUVATI TEMU SASTANKA – SAČUVATI TEME DNEVNOG REDA

52

IZBJEGAVANJE NESUGLASICA NA SASTANCIMA

53

TIPOVI PITANJA NA SASTANKU I NJIHOVA UPORABA

54

AKTIVNOSTI VODITELJA POSLIJE POJEDINAČNE DISKUSIJE

55

UTVRĐIVANJE NOVE TEME NA SASTANKU

56

OTVORENO VRIJEME ZA NOVE ILI POSEBNE INFORMACIJE

57

PREGLED OBAVLJENOG POSLA U TIJEKU SASTANKA

57

ANALIZA ZAKLJUČAKA

58

ZAVRŠETAK SASTANKA

59

TIJEK SASTANKA - SAŽETAK

60

AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

61

ZAPISNIK

61

MEMO PODSJETNIK

62

AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

65

ANALIZA USPJEŠNOSTI SASTANKA

66

ZAŠTO JE SASTANAK NEUSPJEŠAN?

67

KRAJ SASTANKA

68

AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA - SAŽETAK

69

PRAKTIKUM 70
UNAPREĐENJE SASTANKA 70
STANDARDI USPJEŠNOG SASTANKA 71
TKO JE, A TKO NIJE ZA PROMJENE 71
DNEVNIK UNAPREĐENJA SASTANAKA 72
PLAN EDUKACIJE GRUPE

73

OSOBNI PLAN AKTIVNOSTI – PROMJENE PONAŠANJA NA SASTANCIMA 73
KONTROLA AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA 75
RJEŠAVANJE PROBLEMA NA SASTANCIMA 75
PANO – PRIKAZ STANJA SASTANKA 77

DODATAK

78

SAVJETI ZA VRHUNSKE REZULTATE SASTANKA

78

DNEVNIK SASTANAKA

79

PITANJA I PROMIŠLJANJA U TIJEKU PISANJA OVE KNJIGE

81

RJEČNIK

82

TEST

85

ANKETA  O SASTANCIMA

87

ANKETA O SASTANCIMA - REZULTATI

91

CITATI O SASTANCIMA

100

PRAVILA PONAŠANJA NA SASTANCIMA

100

CRTICE

101

REČENICE KOJE POKREĆU

104

KNJIGE O SASTANCIMA

106

REKLAME

107

INDEX

111

KONTAKT

117

RAZNO

118

CITATI O USPJEHU

118

CITATI O VREMENU

119

AFIRMACIJE

120

ZAKLJUČAK

121

POGOVOR

122