sastanci
upravljanje vremenom
Kako uštedjeti vrijeme na sastancima, a postizati vrhunske rezultate?

R e č e n i c e  k o j e  p o k r e ć u


Većina sastanaka stvara najmanje jedan neželjeni rezultat, kao što su dodatni sastanci, frustrirani sudionici ili nejasna očekivanja.

 

Znatiželjni ste koliko košta sastanak kojemu ste nazočni? Izračunajte satnicu i pomnožite sa brojem sati za sve sudionike i to zbrojite. Kada vidite iznos uhvatit će Vas žarka želja da skratite nepotrebno vrijeme sastanka.

 

Dobar voditelj rezervira dio vremena  na kraju sastanka da dobije povratne informacije od grupe i da iz tih povratnih informacija uči.

 

Ako vidite simptome bolesti na sastanku, odgovorni ste da ga liječite.

 

Jesmo li dostigli cilj sastanka kako je utvrđeno dnevnim redom? Ako nismo, zašto nismo?

 

Podsjetite sudionike da su oni odgovorni za napredak sastanka.

 

Voditelj mora osigurati da sve osobe neophodne za rad dođu na sastanak.

 

Utvrdite nezavršene poslove za sljedeći sastanak.

 

Osigurajte da su ciljevi sastanka jasno naznačeni u dnevnom redu, a pozive uručite nekoliko dana ranije.

 

Budite sigurni da zapisničar razumije što treba zapisivati i kako to zapisivati.

 

Ne čitajte materijale/zapisnike ako svi imaju kopiju.

 

Voditelj treba prekinuti diskusiju, ako nije u skladu sa temom, ako nije koncizna ili se ponavlja već rečeno.

 

Hrabrite različita promišljanja na sastanku.

 

Da sastanak bude učinkovit treba napraviti razliku između potrebe za jednosmjernom komunikacijom i dvosmjerne razmjene informacija.

 

Koja je najvažnija stvar koju trebate učiniti s dnevnim redom? Držati ga se strik-tno!

 

Nemojte završiti ni jednu raspravu bez odluke i upute kako ju realizirati.

 

Svaki sastanak koji se održava jer "mi uvijek imamo jutarnji sastanak ponedjeljkom" postaje malo više nego društveno okupljanje. Ljudi samo sjede pokušavajući smisliti razlog zašto su tamo, umjesto da čine produktivnije i važnije poslove.

Zakoni Jeffrey Mayer-a:
1. Ako mislite da će sastanak biti rasipanje vašeg vremena, nemojte ići.
2. Ako morate ići, budite sigurni da sastanak neće biti rasipanje vašeg vremena.

Svaki sastanak mora imati svrhu, dnevni red i vremenski okvir u kojem će to biti učinjeno.

 

Uvijek završite sastanak na vrijeme i pokušajte ga završiti u pozitivnom tonu.