Download details

POČETNI SET UKR SADR POČETNI SET UKR SADRŽAJA HOT

POČETNI SET UKR SADRŽAJA
1. Preuzmite datoteku početnog UKR sadržaja - kliknite na traku "Download" i kada se otvori novi prozor kliknuti još jedanput na traku "Download".
2. Preuzetu datoteku "model-ukr-verzija1.zip" raspakirajte (unzip) privremeno na radnu površinu (desktop).
3. U preuzetom sadržaju, u folderu "MUI PLANIRANJE IME I PREZIME" pronađite knjigu "UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM" (pdf format) i postupajte prema uputama koje su dane u temi "UPUTA ZA POČETAK MUI PLANIRANJA" na str. 76. knjige.

Imajte na umu:
Postupanje točno prema danim uputama (proceduri) će vam omogućiti da vaša postignuća budu primjerena vašem potencijalu, potrebama i željama.

Primjena Modela UKRUpravljanje krizom i razvojem koji je cjelovito prikazan u knjizi „UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM“ će vam stvoriti kontinuiran uvjete za:
RADITI MANJE, A POSTIZATI VIŠE!

Za pomoć u primjeni Modela UKR obratite se autoru bez ikakvih obaveza.
Mnogo uspješnih postignuća u postizanju vaše željene izvrsnosti.Information
Created 2020-11-08
Changed 2021-02-17
Version 1
Size 20.87 MB
Rating
(0 votes)
Created by Milan Grković
Changed by Milan Grković
Downloads 250
License DonationwareTooltip
Price Besplatno

DRUŠTVENE MREŽE

FacebookTwitterLinkedInPinterest
Pin It
Copyright © Milan Grković 2022. All rights reserved.