MIRENJE POSLODAVACA I RADNIKA

Kako riješiti konflikte i povećati uspješnost poslovanja? Nije tajna da konflikti poslodavaca i radnika smanjuju efikasnost poslovanja.

Pitanje je kako riješiti te konflikte i povećati uspješnost i rezultate poslovanja.

Poduzetnik koji je imao ili ima konflikt ili sudski spor s radnikom dobro zna koliko se vremena, radne energije i materijalnih sredstava troši na takav odnos.

Neovisno o tome da li se sporni odnos poslodavca s radnikom nalazi u početnoj fazi ili je već prerastao u sudski spor, svaki poslodavac može predložiti radniku ili s druge strane prihvatiti prijedlog radnika da nastali sukob ili spor riješe mirnim putem.

Vrlo dobar a najčešće i jedini mogući način rješenja takvog radnog spora mirnim putem je postizanje sporazuma u postupku mirenja i to zbog činjenice da će u okolnostima već nastalog sukoba ili spora a u svakom slučaju narušenih međusobnih odnosa, poslodavac i radnik vrlo teško sami postići rješenje.

U nalaženju rješenja koje će zadovoljiti interese obiju strana važnu ulogu posrednika imat će izmiritelj (medijator) koji će najprije pomoći u uspostavljanju međusobne komunikacije kao preduvjeta da strane u sukobu počnu tražiti rješenje.

Također, izmiritelj će pomoći da poslodavac i radnik shvate da nije važno utvrditi tko je u pravu a tko je u krivu jer ih je upravo suprotstavljen stav u odgovoru na to pitanje i doveo do sukoba odnosno do nemogućnosti rješenja sukoba.

I konačno, izmiritelj će ih potaknuti da uz njegovu pomoć odnosno posredovanje dođu do rješenja povoljnog i prihvatljivog za obje strane.

Što postupak mirenja i sporazum u mirenju donosi poslodavcu i radniku?

U prvom redu donosi uspostavu prekinute komunikacije i dijaloga poslodavca i radnika što je preduvjet svakog dogovora.

Pored toga, donosi postizanje rješenja u spornom odnosu ali i rješenja koje omogućuje daljnje dobre odnose između do sada sukobljenih strana.

Postignuto rješenje sasvim je sigurno brže, efikasnije i financijski povoljnije za obje strane.

Takvo rješenje zadovoljava interese svake od strana u sporu u znatno većem stupnju od onog koje bi možda bilo postignuto nakon eskalacije konflikta odnosno dugotrajnog sudskog spora.

Pri tome nikako ne treba zanemariti niti utjecaj takvog mirnog rješenja spornog odnosa s radnikom na druge radnike koji svoj pozitivan stav prema radu i prema poslodavcu uvelike temelje na percepciji odnosa poštivanja poslodavca prema radnicima.

Za pokretanje i vođenje postupka mirenja poslodavac i/ili radnik mogu se obratiti ovlaštenom, stručno osposobljenom izmiritelju (medijatoru), koji će ih profesionalno i savjesno voditi kroz cijeli postupak mirenja sve do postizanja sporazuma, poštujući povjerljivost svih podataka tijekom cijelog postupka.

Važno je reći da će zadovoljan radnik i zadovoljan poslodavac uzajamno poštivanje ponovno uspostavljeno u postupku uspješnog mirenja nastaviti i u svom daljnjem odnosu, što snažno utječe na uspjeh i dobre rezultate poslovanja poslovnog subjekta od kojih korist imaju svi, i poslodavci i radnici.

Ugled poslodavca u poslovnoj i široj zajednici stečen temeljem takvog postupanja prema radnicima nije potrebno posebno naglašavati.

Petar Petrić, dipl.iur.