USPJETI JE JEDNOSTAVNO AKO SE ZNA PRAVI NAČIN KAKO DJELOVATI

Za uspjeh pojedinca (uspješna karijera) je najvažnija odluka o izboru načina djelovanja.  Postoje "samo" dva (2) načina djelovanja: Improvizacija i model djelovanja.

1. Improvizacija je NEDEFINIRAN način djelovanja.
2. Model djelovanja je DEFINIRAN način djelovanja.

Improvizacija daje postignuća koja su uvijek manja od potencijala, želja i potreba.

• Izbor improvizacije kao načina djelovanja znači neuspješnu karijeru.
• Izbor modela djelovanja kao načina djelovanja znači uspješnu karijeru.

Ne može biti jednostavnije, zar ne?