UPRAVLJAČKA ZNANJA

Upravljačka znanja su praktične sposobnosti učinkovite provedbe funkcija menadžmenta u upravljanju organizacijama i osobne karijere, a čine ga:
1. planiranje,
2. organiziranje,
3. vođenje,
4. upravljanja ljudskim resursima,
5. kontrola,
6. unapređenja.

 

Stanje

 

Činjenice
- Većini nije ni poznat pojam upravljačkog znanja.
- Premala ili nikakva osviještenost o važnosti sustavnih upravljačkih znanja u osobnoj i profesionalnoj karijeri i upravljanju
  organizacijom.
- Upravljačko znanje nije značajno pozicionirano u teoriji, a posebno u praksi menadžera.
- Većina ne razlikuje upravljačko od tehnoloških znanja.
- Mali broj sustavno radi na usvajanju nedostajućih upravljačkih znanja.

 

Paradoks pozicije upravljačkog znanja

 

Tehnološko vs upravljačko znanja
S vrhunskim upravljačkim znanjem "ne mora" se gotovo ništa znati od tehnološkog znanja.
Ovo je samo pojednostavljenje da se jače naglasi što znači biti osviješten o važnosti strukturiranih upravljačkih znanja

 

Primjeri:
1. Rukovoditelj prestižne klinike ne mora biti vrhunski kirurg.
2. Rukovoditelj najveće svjetske tvornice informatičkih komponenata ne mora bi vrhunski informatičar.
3. Rukovoditelj najveće svjetske tvrtke za proizvodnju hrane ne mora biti agronom.

 

Neosposobljenost pojedinaca

Pojedinci su odavno završili školovanje najčešće bez ikakvih teoretskih, a pogotovo praktičkih upravljačkih znanja.
Sadašnji nastavni planovi su neodgovarajući i neprimjereni dinamici razvoja tehnologije i promjena koje se nameću.
Apsurd i paradoks je da sadašnji studenti završavaju fakultete bez ijedne sustavno proučavane meke vještine!
Posebno je zastrašujuće što se ne uče barem sljedeće meke vještine:
1. upravljanje promjenama,
2. sustavno rješavanje problema,
3. upravljanje vremenom,
4. učinkoviti sastanci,
5. umrežavanje,
6. učinkovito zagovaranje,
7. učiti kako učiti,
8. kreativno pisanje.

 

Neosposobljenost organizacija

 

U većini organizacija nema sustavnog pristupa stjecanju znanja.
Velikoj većini organizacija koncept "učeća organizacije" je nepoznat.
Jedini način za učenje upravljačkih znanja nije nažalost kroz sustav obrazovanja, nego na kaotičnom tržištu neformalnih edukacija koje se tek formira kroz aktivnosti izvaninstitucionalnih tvrtki, institucija i pojedinaca u obliku mnogobrojnih nesustavnih radionica, seminara i predavanja.

 

Model univerzalne izvrsnosti (MUI)  pristup - potpuno nova tehnologija edukacije

 

Hodogram

  -Utvrditi precizno potrebna znanja za pojedinca/organizaciju.
 - Utvrditi precizno postojeća znanja.
 - Na osnovu razlike potrebnih i postojećih znanja napraviti strukturirani plan učenja:
   što?, zašto?, kako?, s čime?, tko?, gdje?, kada?, izvijestiti?, nastavak?

Fokus

 ◘ Cjeloživotno učenje,
 ◘ Učiti kako učiti (nitko nas ne uči kako učiti),
 ◘ Učenje kao glavni pokretač stvaranja sustavne dodane vrijednosti u organizacijama - intelektualnog kapitala,
 ◘ Postavljanje menadžera/direktora sa vrhunskim upravljačkim znanjima, vještinama i ponašanjima    
 ◘ Upravljačko znanje dominantno potiče učinkovitost primjene postojećeg tehnološkog znanja.
     I vrhunsko tehnološko znanje bez kvalitetnog upravljačkog znanja je neiskorišteno, a često i neupotrebljivo.
    Obrnuto ne vrijedi.

 

Crtice

- Svakodnevna obveza i potreba menadžera je sustavna, kontinuirana i sinergijska aktivnost s drugima na stjecanju novih
  znanja, vještina i ponašanja iz područja upravljačkih znanja.
- Što je menadžer na višem organizacijskom nivou, mora posjedovati više upravljačkih znanja!
- Što je menadžer na višem organizacijskom nivou mora se ponašati više liderski (lider vs. menadžer)!

 

Važno

Važnost upravljačkog znanja jednaka je i isti je pristup i za osobnu i za profesionalnu karijeru.

 

Osobna karijera

Upravljanje osobnim životom je na istim principima kao i upravljanje organizacijom.

 

Profesionalna karijera

Upravljanje organizacijom, organizacijskim cjelinama i određenim funkcijama organizacije će biti neuspješno bez sustavnih upravljačkih znanja. Ona se zbog promjena tehnologije, globalizacije, konkurencije i posljedica ukupnog društvenog razvoja moraju svakodnevno proširivati i prilagođavati.

 

U cilju uspješnosti svaki pojedinac treba primjenjivati upravljačka znanja u osobnom i profesionalnom životu bez obzira na poziciju, stanje i resurse kojima raspolaže!

 

Ključne riječi

- upravljačka znanja
- potrebna znanja
- postojeća znanja
- plan učenja

 

Zaključak

Bez sustavnog osposobljavanje za nova znanja, vještine i ponašanja upravljanja (upravljačka znanja) nema izvrsnosti ni kod pojedinaca ni kod organizacija.