MUI KNJIGA ZA USPJEH - narudžbenica
 
Knjiga koja će vam omogućiti vrhunska postignuća.
Cjelovit model kako postizati željene ciljeve u životu i u organizacijama u kojima djelujete.