Informacije o
Programu MUI KREATIVNOST 6 pogledajte na linku (klik)

Steknite vještinu kreiranja
krajnje (konačne) kreativnosti pomoću Programa MUI KREATIVNOST 6.

 

BESPLATNA UVODNA RADIONICA
Uvodna radionica "PROGRAM MUI KREATIVNOST 6" se provodi na daljinu pomoću računala (nema putovanja, dodatnih troškova) - na poslu, od kuće ili ste na putovanju.
Za pristup radionici ne treba imati nikakvih preduvjeta.
Termin radionice se dogovara neposredno u skladu s mogućnosti sudionika prezentacije i trenera.
Tijekom radionice upoznat ćete se sa bogatim sadržajem koji ćete moći praktično koristiti odmah poslije radionice.
Poslije radionice dobit ćete dodatne materijale koji su u funkciji vještine kreativnosti i pripremljeni za uporabu.
Ako vas u potpunosti zadovolji prezentacija i najava dodatnih sadržaja, vjerujem kako ćete se odlučiti za Program MUI KREATIVNOST 6.

RADIONICE PROGRAM MUI KREATIVNOST 6
Ukupno trajanje osposobljavanja je 6 sati koje se organizira do 4 radionice prema dogovoru.
Vrijeme radionica može biti od 7-20 sati, uključivo i vikend.
Tijekom radionica radi se na stvarnim temama koje određuje korisnik prema svojim trenutačnim prioritetima tako da se tijekom radionica ne "gubi" vrijeme nego se događa dvostruki dobitak: Dobivaju se elementi koji trajno omogućavaju učinkovito djelovanja, a "usput se rješavaju i stvarne problematike.
Između radionica postoji interaktivnost (pomoć) trenera tijekom osposobljavanja i primjene naučenoga.
Svaki element djelovanja se može odmah koristiti i nezavisno od drugih elemenata za kreiranje kreativnosti uz mjerenje rezultata (postignuća).
 

   

Povratak na stranicu MUI KREATIVNOST 6