ANKETA - SASTANCI

Štovani!

Molim Vas da sudjelujte u ispunjavanju ove ankete i date Vaš doprinos u sagledavanju problematike učinkovitog korištenja vremena za sastanke.
Vaši podaci koje budete naznačili u ankete neće se koristiti ni na koji način izvan ove ankete i neće biti obznanjeni pojedinačni rezultati ankete.
Unaprijed Vam se zahvaljujemo na sudjelovanju i pomoći u proučavanju i unaprijeđenju problema vođenja sastanaka.


Ime i prezime (ispuniti ako se želi)
Mjesto (ispuniti ako se želi)
Telefon (ispuniti ako se želi)
Email (ispuniti ako se želi)  
Radno mjesto (poželjno)
Školska sprema (poželjno)
Datum (obvezno)

A) UVOD

1. Na koliko ste sastanaka ukupno do sada sudjelovali?

     manje od 100   od 101 – 500   501 – 2000   više od 2000

2. Na koliko ste sastanaka do sada bili u ulozi voditelja sastanka?

     manje od 10   od 11 – 100   više od 100

3. Ako ste bili u ulozi voditelja sastanaka, koju biste si ocjenu dodijelili?

     odličan (5)   vrlo dobar (4)   dobar (3)   dovoljan (2)   nedovoljan (1)

B) PRIPREMA

4.
Odvojite li vrijeme za pripremu sastanka (priprema  pitanja koja ćete postaviti, pripreme za diskusiju oko pojedinih
    tema, priprema objašnjenja za prijedlog proširenja ili skidanja pojedinih točaka dnevnog redu i dr.):

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

5. Provjeravate li prije sastanka hoće li biti kvoruma (telefonom, emailom ili usmeno)?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

6. Konzultirate li se prije sastanka sa istomišljenicima:

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

7. Konzultirate li se prije sastanka sa sudionicima sastanka  koji imaju drugačije mišljenje od Vašeg:

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

C) TIJEK SASTANKA

8. Dolazite li na sastanke na vrijeme?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

9. Odrede li voditelji dužinu trajanja sastanka na kojima ste nazočili?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

D) AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

10. Planirate li vrijeme poslije sastanka za dodatne dogovore sa sudionicima?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

11. Nakon koliko vremena najčešće dobivate zapisnike sa sastanka?
 
    
Sutradan   U roku od 7 dana   Nakom više od 14 dana   Vrlo rijetko

12. Upozori li Vas voditelj sastanka ako u dogovorenim rokovima ne izvršite dodijeljene zadatke?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

E) OSTALO

13. Koristite li svjesno slučajne susrete kao prigodu za dogovore bez obzira na mjesto susreta
      (ulica, javna priredba, sredstva javnog transporta i drugo)?

      nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

14. Analizira li se prethodni sastanak na sastancima na kojima ste nazočni?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

15. Ulažu li se napori za poboljšanje daljnjeg rada na sastacnima na kojima ste nazočni?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

16. Jesu li sastanci kojima ste nazočni uspješni?

     nikada   ponekad   često   većinom   uvijek

17. Znate li osobu za koju možete reći da izvrsno obavlja ulogu voditelja sastanka?

     Da   Ne

18. Nabrojite kvalitete koje ste zapazili kod osoba koja izvrsno obavljaju ulogu voditelja sastanka:

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.
     7.
     8.

19. Vaša promišljanja o problematici unaprijeđenja sastanaka i o ovoj anketi:

       

F) EDUKACIJA

20. Jeste li ikada prisustvovali seminaru o unaprijeđenju vođenja sastanaka?

     Da   Ne

21. Jeste li pročitali knjigu o uspješanom vođenju sastanaka?

     Da   Ne

22. Jeste li ikada pročitali članak o uspješnom vođenju sastanaka?

     Da   Ne

23. Smatrate li nužnim da se obrazujete za učinkovitije sudjelovanje/vođenje sastanaka?

     Da   Ne

24. Jeste li voljni prisustvovati seminaru u trajanju od 10 sati koji bi Vam pomogao u stjecanju znanja za
      učinkovitije korištenje vremena za sastanke, a uz postizanje boljih rezultata?


     Da   Ne

Hvala Vam na sudjelovanju!