PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Citati


Neučinkoviti sastanci su propuštene prilike.

Svijet je pun nezavršenih sastanaka.

Procedura je osnova demokracije.

Učinkoviti sastanci su dobitni resurs svake organizacije.

Priprema je tajna uspješnog sastanka.

Učinkovit sastanak se ne dešava slučajno. On traži rad i planiranje.

Svaki sastanak može biti uspješan kada se koriste odgovarajući alati.

Kvaliteta sastanka razmjerna je razvoju demokratskih procesa.

Sastanak bez dnevnog reda je recept za gubljenje vremena.


Sastanci su neizbježna činjenica poslovnog života.

"Ovaj sastanak je bio gubljenje vremena."

Akcije se događaju izvan sastanaka.

Što kraće, to bolje.

Sastanci su prilika, a ne obveza.

Dnevni red je mapa puta koja će vas držati na kursu.

Sastanak ima tendenciju da se bavi nevažnim stvarima.

Sastanci su prijeko potrebni kada ne želite ništa raditi. (John Keneth Galbright)