PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Index

Pojmovi označeni plavom bojom su iz knjige: SASTANCI - UPRAVLJANJE VREMENOM s odgovarajućom stranicom

A
afirmacija, 120
akademska četvrt, 46
aktiviranje sudionika, 51
aktivnosti poslije sastanka – sažetak, 69
analiza prethodnog sastanka, 47
analiza uspješnosti sastanka, 66
analiza zaključaka, 58
animiranje prije sastanka, 18, 21, 22, 23, 24
anketa, 87
arbitraža kod negativnih pojava, 42


B
brza dostava zapisnika, 61

C
cilj sastanka, 12, 27, 46, 52, 102, 103, 105
citati o sastancima, 100
citati o uspjehu, 118
citati o vremenu, 119


Č
čuvar teme, 52

D
djelomično aktivan sudionik, 29
djelomično obavljeni posao, 35
dnevni red, 39, 44, 46, 58, 99, 105
dnevnik sastanka, 79, 80, 102
dnevnik unapređenja sastanaka, 72
dodatak dnevnom redu, 12
dodatna aktivnost, 43, 48
dodatne konzultacije, 14
dominacija voditelja, 48
dostava dodatnog materijala, 23
dostava memo podsjetnika, 61
društveno okupljanje poslije sastanka, 105
dužina trajanja sastanka, 50


E
edukacija iz područja menadžmenta, 87
edukacija za učinkovitije sudjelovanje na sastancima, 30
email za raspodjelu zapisnika, 11
G
glasačka mašina, 29
glavne opasnosti – vođenje sastanka, 24
gnjavator, 32
gosti sastanka, 43, 44, 45, 51, 54
gubitak vremena menadžera, 10, 16, 83, 121
guru, 86


H
hiperaktivan sudionik sastanka, 31
hit sastanka, 22


I
informacije za sredstva javnog informiranja, 21, 63
informiranje, 12, 13
inicijativa na sastanku, 12, 16, 32, 81
inicijativa o sazivanju sastanka, 11
inicijator stvaranja netolerantnog ozračja, 53
istomišljenici, 18, 19, 28
izbor, 12, 44
izvanredni sastanak, 11


J
jutarnji sastanak, 14, 26, 105

K
kašnjenje iz interesa, 17
kašnjenje na sljedeći dogovor, 16
kašnjenje početka sastanka, 46
kašnjenje sudionika, 76
knjige o sastancima, 106
kohezija sudionika, 35, 39
komentar voditelja na dosadašnju raspravu, 56, 58
kontakt, 117
kontrola aktivnosti za unapređenje sastanaka, 74
konzultacije prije sastanka, 82, 99
konzultacije sa istomišljenicima, 82
korektivna pitanja situacije, 54
koštanje sastanka, 101, 104
kradljivci vremena, 8, 70
kraj sastanka, 68, 71, 78, 81


L
lista otvorenih pitanja, 22
lista sudionika, 26, 44, 76


M
menadžment literatura, 117
memo, 47, 61, 62, 63, 78, 81, 82
metodologija promjena sastanaka, 70
mišljenje o uspješnosti sastanka, 59
mjesto održavanja sastanka, 103


N
način dostave dnevnog reda, 25
način vođenja sastanka, 24
neaktivni sudionici sastanka, 29
neformalna druženja, 15,16, 25
negator, 34
neizvršavanje obveza, 31, 35, 36, 65, 95
nenajavljeni sastanak, 9, 13
neodgovarajuće vrijeme za sastanak, 23
nepomirljiv stav sudionika, 54
nepotreban sastanak, 66
nepotrebni sudionici, 26
neproduktivni sastanci, 97
neriješena problematika sa prošlog sastanka, 25
neslaganja među sudionicima sastanka, 11, 23, 34, 35, 40, 42, 53, 83, 101
nesuglasice na sastancima, 27, 53, 60
netolerantna ponašanja, 53
neuspješan sastanak, 32, 58, 67, 68, 82
nezadovoljstvo sudionika, 34, 39, 58, 67, 83
nezavršeni poslovi za sljedeći sastanak, 54, 105
nezgodna pitanja, 23
neželjena događanja, 35
nove otvorene teme, 25


O
obećavajući konstruktori, 30
objektivnost voditelja, 55, 56
oblik dnevnog reda, 24
očekivajući destruktori, 35
očekivani stav sudionika, 22
odgoda sastanka, 23
oduzimanje riječi, 52
ograničavanje vremena za raspravu, 50, 83, 100
ograničeno vrijeme za točku dnevnoga reda, 100
ometalo, 33
ometanja na sastanku, 25, 34, 51, 60, 67, 101
opravdanje za nedolazak, 18
oprema za sastanak, 23, 43
osiguran kvorum, 40, 45, 46, 60, 67, 75
osobe sklone sukobima, 35
osobni plan aktivnosti na sastanku, 73
osobni plan aktivnosti – promjena ponašanja, 73
osobni trener – instruktor, 8
osposobljavanje za voditelja sastanka, 49
otvaranja nove teme za raspravu, 56


P
pano – prikaz stanja sastanka, 77
permanentno učenje, 49, 72
pisana poruka sudionicima sastanka, 38
pitanja na pozivu za sastanak, 79
pitanja u fazi planiranja, 40
plan edukacije grupe, 73
početak sastanka, 45
polemika, 33, 34
poslijepodnevni sastanci, 14, 26
poslovni trener – instruktor, 83
potreba za drugim sastankom, 57
potrebna oprema, 20
pravila ponašanja na sastancima, 100
pravila rada, 40
pravo zamjene sudionika sastanka, 72 ,84
predstavnici odsutnih, 27
predug sastanak
pregled dosadašnjeg tijeka sastanka, 57
pregled zaduženja, 65
prekid dogovorenih aktivnosti, 68
prekid radnog tijeka, 13
preliminarna pitanja, 21, 44
preliminarna uključenost sudionika, 22
prekoračenje rokova, 65
preobiman dnevni red, 25
pretpostavke za pitanja, 40
pričljivac, 32
prijedlog odluke, 50, 51
primjedbe na dnevni red, 28
primjedbe na zapisnik, 48
primjer memo podsjetnika, 62
priopćavanje, 24
priprema sastanka – sažetak, 44
priprema za sastanak, 81, 101
pripreme voditelja sastanka, 21
pripreme za problematične situacije, 43, 44
produžen sastanak, 17
projekt, 70
promišljanja na pozivu za sastanak, 40
prostor za sastanak, 25, 41, 67, 69
proširenje točaka dnevnog reda, 18
prošli sastanak, 104
protivnici, 19
provjera dolaska prije sastanka, 21


R
racionalno aktivan sudionik sastanka, 28
radni materijal, 21, 43, 52
rasipnik vremena, 87
razvodnjavanje sastanka, 26, 56, 83
realizacija preuzetih obveza, 16, 28, 29, 31, 33, 37, 44, 47, 48, 58, 61, 69, 71
redovan sastanak, 11
resursi za sastanak, 43
rezultati sastanka, 9, 17, 22, 27, 31, 65, 70
rječnik, 82
rješavanje problema na sastancima, 75
rotiranje čuvara teme, 52
rutinski sastanci, 104


S
sastanak, 10, 11, 13
sastanak udvoje, 16
sastančenje, 16
savjeti, 78
sazivanje novog sastanka, 13
simulacija sastanka, 42
skretanja sa teme dnevnoga reda, 51
slučajan sastanak, 78, 84
slučajni susreti, 9
smirivanje sudionika, 101
spavač, 30
specijalan gost, 22
sposobnost vođenja sastanka, 55
sprečavanje ometanja sastanka, 21
sukobljavanje na sastanku, 67
standardi uspješnog sastanka, 71
statusni simboli pojedinca, 13
stojeći sastanak, 16
strategije, 8
stručna pomoć vanjskog suradnika, 55
sukobi, 19, 33, 35, 41, 42, 43, 53, 60, 66, 67, 71
svađalački ton sudionika, 84


Š
šalica za kasnitelje, 47

T
teme sastanka, 15, 22, 23, 25, 39, 46, 50, 52, 56, 100
test, 85
teze za promišljanje, 22
tijek sastanka - sažetak, 60
tip sastanka, 21
tipovi sudionika sastanka, 27
tolerantan voditelj, 65


U
učestalo neizvršavanje preuzetih obveza, 36
učinkoviti sastanci, 9
učinkovito vođenje sastanka, 27, 86
uključivanje pasivnih sudionika, 51
uloga na sastanku, 52
uloženo vrijeme sudionika, 11, 56
unapređenje sastanka, 70
upadanje u riječ, 76
upoznavanje novih osoba nazočnih na sastanku, 59
upravljanje vremenom, 8
upropašten sastanak, 65
uspješnost sastanka, 66, 67, 69
ušteda vremena, 11


V
vanjska ometanja, 51, 67
vinovnici netolerantnog ponašanja, 53
vrijeme trajanja sastanka, 14, 20, 21, 42, 44, 50, 60, 63, 78, 95, 98
vrijeme za nove informacije, 57


Z
zaduženja za sastanak, 65, 75, 78, 103
zakoni Jeffrey Mayer-a, 105
zamjena sudionika sastanka, 24, 72, 73, 84
zapisničar, 20, 72, 76
zapisnik, 21, 29, 41, 47, 48, 61, 69, 72, 76, 81, 82, 89, 105
završetak sastanka, 56, 59, 84