PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Misija


Osobno i u zajednici s drugima novim znanjima, vještinama i ponašanjima osposobljavati pojedince, organizacije, državne zajednice i svijet za postavljanje i ostvarenje osobnih, poslovnih i društvenih ciljeva za bolji i pravedniji svijet.


Na stranicama Portala o sastancima promovirat ćemo učinkovit sastanak kao alat za razvoj pojedinca i organizacije.
Učinkovit sastanak je novi resurs koji bez velikih ulaganja i organizacijskih promjena značajno unapređuje razvoj organizacije.
Osnovna je zadaća prevladati mentalnu blokadu i otpore koji se javljaju kod pojedinaca i uspostaviti sustavno i kontinuirano obrazovanje svih koji sudjeluju u procesu odlučivanja.
Moto: "Sastanak je prilika, a ne obveza.", pretočiti u stvarnost učinkovitosti, produktivnosti i postignuća željenih rezultata.
Izgraditi organizaciju koja je uređena i koja postiže željene rezultate prema svojoj misiji, postavljenim ciljevima i planovima.To je uspješna organizacija na korist i zadovoljstvo svojih članova i pokretač razvoja šire društvene zajednice.
Neka uspješnoj organizaciji učinkoviti sastanci bude strateški alat u ostarivanju postavljenih ciljeva.
Ovaj Portal će takvim nastojanjima dati puni doprinos.