PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Nedovršeni radovi

Na ovim stranicama su prikazani nedovršeni radovi (klik). To su teme na kojima sada radim.

Radovi nisu konačni i sigurno će doživjeti promjene u sadržaju, gramatičkim i stilskim ispravcima.

Koji je cilj da se na Internet stranice postave radovi koji su u tijeku?:

- daje se mogućnost korisnicima da se upoznaju sa sadržajima koji dolaze,

- iako pojedini radovi nisu kompletni i konačni, mogu dati neke elemente koji mogu biti zanimljivi i korisni
  korisnicima (poticaj za njihove trenutne aktivnosti),

- poticaj i mogućnost za interaktivnost s korisnicima Portala o sastancima na temama čija izrada je u tijeku
  (pomoć, doprinos i suradnja).

 

Molim Vaše primjedbe, sugestije i prijedloge na radove koji su u tijeku!

 


       Ime i prezime
       Mjesto
   
    Email
       Telefon (ispuniti ako se želi)

       Naziv nedovršene teme
  
   Sadržaj poruke
  

Unaprije Vam zahvaljujem!


 

 

 

Svaki Vaš doprinos na bilo kojoj temi bit će naznačen u završenoj verziji rada.
Poželjno je ko-autorstvo.

Kada rad bude završen skinut će se s ove stranice i bit će trajno postavljen na mjesto gdje tematski pripada.
Preko search opcije moći ćete ga vrlo lako pronaći gdje se točno nalazi.

 

NEDOVRŠENI RADOVI

 

 

Tema nije završena - izrada u tijeku!

OCJENJIVANJE SASTANAKA

Standardi uspješnog sastanka u 12 točaka


Model UPS (Upravljanje pomoću sastanaka) Copyright  Milan Grković 20. 08. 2004.

 

 

Zašto ocjenjivati sastanke?

Tko će ocjenjivati sastanke?

- vlasnik, rukovoditelj, nadređeni, voditelj sastanaka, grupa, vanjski stručnjak za sastanka.

 

kako mjeriti?

što mjeriti?

kada mjeriti?

način mjerenja

 

Verzije ocjenjivanja:

a) MINIMALNO - 12 elemenata (po dva elemenata iz 6 modula)

b) KOMPLEKSNO - 60 elemenata (po 10 elemenata iz 6 modula)

c) TOTALNO - maksimalan broj elemenata

 

Oznaka

Element sastanka

DA

NE

RAZVOJ ORGANIZACIJE

1.

Jesu li definirani elementi za uspješan sastanak grupe?

 

-

2.

Je li na dnevnom redu tema od strateškog značaja za organizaciju?

 

-

OPĆENITO

3.

Postoje li dostupna pravila o radu grupe?

+

 

4.

Koristi li se Internet za dostavu poziva, radnog materijala i zapisnika?

 

-

PRIPREMA SASTANKA

5.

Jesu li na pozivu iskazani svrha i ciljevi sastanka?

 

-

6.

Postoji li saznanje o sigurnom dolasku članova grupe na sastanak?

+

 

TIJEK SASTANKA

7.

Je li unaprijed definirano vrijeme trajanja sastanka i da li se poštuje?

 

-

8.

Je li na kraju sastanka napravljen pregled zadataka i donesenih odluka?

+

 

AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

9.

Je li zapisnik dostavljen najkasnije 3 dana poslije sastanka?

 

-

10.

Je li objavljen kraj sastanka (svi dogovoreni zadaci su obavljeni)?

 

-

UNAPREĐENJE SASTANAKA

11.

Je li dana ocjena prethodnog sastanka (dobro, loše, što promijeniti)?

 

-

12.

Je li na dnevnom redu bila točka: "Unapređenje sastanaka"?

 

-

UKUPNO

 

 

 

Napomena: Svi elementi sastanka su jednakopravno tretirani ( za svaku provedbu jedan bod). Elementi nisu izabrani po važnosti, nego su dane samo kao mogući referentni elementi.

 

OCJENA SASTANKA =

broj pozitivno riješenih elemenata sastanka

ukupan broj elemenata sastanka


relativna ocjena

 

OCJENA SASTANKA =

broj pozitivno riješenih elemenata sastanka

ukupan broj elemenata sastanka


ocjena u postocima

 

U gornjoj tablici je prikazano tipično stanje za većinu organizacija (procjena na osnovu ankete).

Ocjena sastanka za ovakvu organizaciju bi bila :

3 / 12 = 0,25 (relativna ocjena), 25 % (u postocima) ili dovoljna (2).

Ovakav rezultat nije zadovoljavajući. Iz tablici se uočava niz elemenata koji nedostaju za uspješnost sastanka.

Grupa u ovakvim okolnostima vođenja sastanka ne može postizavati dobre rezultate. Ako je grupa u sustavu složene organizacije, ona koči razvoj organizacije.

 

Dati objašnjenja za pojedine elemente koji se ocjenjuju.

 

Simulacija ocjena od 1 - 5 prema sustavu obrazovanja:

 

Ocjena

Broj bodova

Status grupe

Napomena

5 - odličan

12,11

STRATEŠKI USMJERENA

osigurani uvjeti za postizanje strateških ciljeva

4 - vrlo dobar

10, 9

RAZVOJNA

 

3 - dobar

8, 7, 6, 5

ORGANIZIRANA

 

2 - dovoljan

4, 3

FORMALNA

 

1 - nedovoljan

2,1

BEZ RAZVOJA