PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Obrazovanje za razvoj pojedinca i organizacije

 

NLP Hrvatska Udruga predavača Neuro-lingvističkog programiranja

DOXTUS Poduzetnički centar Split

BASTA Consulting, reengineering and coaching

ADECO Organizacija stručnog usavršavanja: strategija marketinga i ljudski potencijali

EXPERTA Poslovno učilište