PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Rješavanje problema

 
Sastanak je aktivnost koja zahtijeva vještinu, planiranje i kontrolu u cilju donošenja razvojnih odluka organizacija.
No, sastanak može uslijed raznih okolnosti prerasti u neželjena događanja i promijeniti svoj pravac djelovanja - od razvoja prijeći u destrukciju. Obzirom na stanje organizacije i ljudskih resursa možemo očekivati određene poteškoće, otpore i druga negativna stanja prije, tijekom i poslije sastanaka. Zato je bitno da rukovoditelj, voditelj, članovi grupe i ostali zainteresirani imaju vještinu rješavanja problema na sastancima i reagiraju unaprijed, odmah ili u neko racionalno vrijeme sprječavajući negativnosti. Na taj način ćemo sastanke osloboditi neželjenih situacija i uspostaviti ozračje spontanosti, učinkovitosti, produktivnosti, inicijativa i zadovoljstva pojedinaca i organizacije.

Molimo i Vas za doprinos rješavanju problema iz Vašeg poslovnog i osobnog iskustva.
Na kraju stranice je priložen obrazac za Vaše primjere rješavanja problema. Unaprijed Vam se zahvaljujem na učešću i doprinosu.

33 slučaja
Prije sastanka
Tijek sastanka
Sudionici sastanka
Analiza sastanka
Aktivnosti poslije sastanka
Zapisnici


Prije sastanka

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Mogućnost nepostojanja kvoruma

Točno provjeriti i zakazati novi sastanak

Voditelj, tajnik ili stručna osoba

 

Sudionici sastanka nisu dobili dnevni red

Najmanje 3 dana prije sastanka dostaviti zapisnik svim sudionicima sastanka

Tajnik ili druga osoba zadužena za tehničku pripemu sastanka

Odgovorna osoba mora obavijestiti voditelja da je dnevni red dostavljen svim sudionicaima

Nije pripremljen radni materijal

Odgoditi sastanak

Voditelj

Oštro upozoriti neodgovornu osobu

Tijek sastanka

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Sastanai ne počinju na vrijeme

Čim se sakupi kvorum, počnite s radom.

Voditelj

Ne treba nikoga posebno čekati. Ako za početnu točku dnevnog reda trebate osobu koja kasni, prvu točku premjestite za kasnije.

Nema kvoruma

Zakazati novi sastanak. Utvrditi razlog i raspraviti na sljedećem sastanku neodržavanje sastanka i poduzeti konkretne mjere koje će sprječavati takva događanja.

Voditelj

Vidjeti mogućnost za učinkovit radni dogovor – bez donošenja odluka

Upadanje u riječ

Opomena

Voditelj

 

Više puta učinjeno ometanje

Isključiti sudionika sa sastanka

Voditelj

Postupati u skladu s
Pravilima rada

Ponavljanje prethodnih diskusija

Upozoriti i naglasiti temu

Voditelj

 

Sastanak dugo traje

Prekinuti i zakazati novi sastanak

Voditelj

Dugi sastanci su najčešće neuspješni

Skretanje s teme

Prekinuti i upozoriti

Voditelj ili čuvar teme ako postoji

 

Ne poštuje se rad i red na sastanku

Ako nije regulirano Pravilima rada – uvesti nova koja će omogućiti voditelju i ostalim sudionicima da sastanak protekne produktivno i učinkovito

Svi

Jednom godišnje staviti na dnevni red analizu Pravila rada

Nema dovoljno informacija za donošenje odluke

Pozvati stručnu osobu ako je moguće ili odgoditi donošenje odluke za sljedeću prigodu

Voditelj

 

Sudionici sastanka

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Konstantno neaktivan sudionik

Zamijeniti ga aktivnijeim

Grupa

 

Neopravdano odsustvo

Izreći javno listu neopravdano odsutnih, razgovarati s odsutnima

Voditelj

 

Češće kašnjenje sudionika na sastanak

Razgovarati sa sudionikom, ukazati mu na problem ometanja i zamoliti za konstruktivniji pristup radu grupe.

 Voditelj, ako ima dovoljan autoritet može i osoba zadužena za tehničku pripremu sastanka (tajnik).

Ni u kom slučaju ne dozvoliti da netko bude proglašen za "rođenog kasnitelja" i da bude predmet šale i poruge. To stavlja sastanak, grupu i voditelja u neozbiljan kontekst i može biti prepreka učinkovitom sastanku. Nitko nema pravo da uzurpira vrijeme drugih i takva ponašanja treba eliminirati.

Puno opravdanih nedolazaka

Promijeniti vrijeme sastanka primjereno svim sudionicima

Voditelj

 

Puno neopravdanih nedolazaka

Zakazati sastanak s jednom točkom dnevnog reda: Neopravdani izostanci

Voditelj

 

Nasilničko ponašanje

Upozoriti i ako ne prestaje isključiti sudionika iz rada sastanka

Voditelj

Poslije sastanka poduzeti mjere sanacije ili zamjene sudionika drugom osobom

Sudionik sastanka ne zna zašto je pozvan na sastanak

Na pozivu za sastanak obavijestite sudionika što je svrha sastanka, svrha pojedinih točaka dnevnog reda i njegova uloga na sastanku

Voditelj, osoba za tehničku pripemu sastanka

Informacije sudioniku o cilju i njegovim obvezama za sastanak mogu biti napisani ručno

Jedan sudionik ne može dolaziti na redovite sastanke zbog zauzetosti drugim obvezama

Odrediti obvezno njegovu zamjenu (privremeno ili trajno)

Voditelj koordinira aktivnostima oko imenovanja zamjene

Sredina odsutnog sudionika mora biti u tijeku aktivnosti grupe

Više sudionika ima problema s dolaskom na sastanke

Ako je problem neprikladno vrijeme – promijeniti ga prema mogućnostima grupe

Voditelj i osoba za tehničku pripemu sastanka

Oprez: Ne mijenjajte često termine! Bit će to svima poruka da ni vi sastancima ne pridajete naročitu važnost.

Sastanak bi bio uspješniji da bio prisutan pretpostavljeni

Osigurati prisustvo pretpostavljenog barem za važne sastanke

Voditelj

Ovo je naročito za nove grupe, grupe gdje je većina članova neiskusna, grupa gdje postoje destruktivni članovi kao i u dramatičnim situacijama (otkazi, uvođenje novih tehnologija, smjenjivanje kadrova i drugo)

Neki sudionici "zaborave" na sastanak

Pošaljite im emailom, telefonom ili faxom podsjetnik za sastanak

Osoba za tehničku pripremu sastanka

 

Pozvani na sastanak nisu opravdali svoj nedolazak

Kontaktirajte odsutne i utvrdite točan razlog nedolaska. Utvrdite zajednički što će se desiti na sljedećem sastanku.

Isključivo voditelj

Osigurajte potvrdu odsutnog da se ubuduće neće desiti da ne budete obaviješteni o njegovom odsustvu (samo u objektivnim okolnostima).

Novi članovi grupe

Potrebna edukacija za učinkovitije sudjelovanje na sastancima; organizirati seminar o učinkovitijem sudjelovanju na sastancima za nove članove grupe

Voditelj ili stručnjak za sastanke

Voditelj će pratiti aktivnost poslije edukacije i prema potrebi poduzimati dodatne mjere za dodatnu edukaciju

Analiza sastanka

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Na kraju sastanka bilo je jsno da je sastanak bio nepotreban

U pripremi sastanka analizirati potrebu za sastanak; decidirano nabrojiti razloge za sastanak

Voditelj, sudionici

Voditelj treba na kraju sastanka obvezno postaviti pitanje: "Jesmo li se trebali sastati?"

Dio sastanka je nepotrebno protekao u davanju informacija.

Potrebne informacije dostavite prije sastanka

Voditelj, osoba za tehničku pripremu sastanka

Informacije dostavljene prije sastanka osigurat će bolju pripremu sudionika i skratiti vrijeme sastanka.

Nedostajale su stručne osobe

Dobro ocijenite tko je potreban na sastanku; imajte u pričuvi (u blizini – ako je to moguće) stručne osobe koje ćete hitno pozvati ako vam zatrebaju

Voditelj

Oprez: Nemojte pozivati stručne osobe samo iz predostrožnosti da će možda zatrebati. Prevelik broj sudionika može stvoriti nepovoljnu atmosferu. Nađite ravnotežu.

 Aktivnosti poslije sastanka

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Osoba kasni s rokom izvršenja obveza

Kontaktirati osobu i utvrditi razlog. Točno dogovoriti rok za izvršenje i obvezu izvješća o obavljnom poslu.

Voditelj

Ovo je najvažniji zadatak voditelja – kontrola izvršavanja preuzetih obveza sa sastanka

Zapisnici

PROBLEM

RJEŠENJE

SUDIONIK

NAPOMENA

Kašnjenje zapisnika

Upozoriti zapisničara i točno dogovoriti novi rok za izradu zapisnika

Voditelj

Ako zapisničar češće nije ažuran,
zamijeniti ga

Zapisnici se ne vode točno i kvalitetno

Imenovati novog zapisničara

Voditelj, sudionici

Dati vanjskom stručnjaku da povremeno ocijeni kvalitetu vođenja zapisnika i predloži porebene aktivnosti za njegovo unapređenje.

Ne vode se zapisnici

Upitati voditelja zašto se ne vode zapisnici; ako se i dalje ne vode zapisnici – zvanično predložiti na sastanku obvezu vođenja zapisnika

Svi relevantni čimbenici kojima je interes uspješan sastanak

Zapisnik je osnovni element za uspješan sastanak.

Teškoće s dostavom zapisnika

Treba napraviti evidenciju: kome, kako, gdje i do kada se dostavljaju zapisnici

Osoba za tehničku pripremu sastanka

Voditelj treba povremeno napraviti kontrolu uspješnosti dostave zapisnika. Što se prije dostavi zapisnik, prije će se aktivirati odluke donešena na sastanku.

Vaš prijedlog: Rješavanje problema na sastancima

Ime i prezime
Tvrtka
Adresa
Poštanski broj
Mjesto
Telefon
Fax
E-mail (poželjno)
URL
Naziv Web stranica
Problem

Rješenje

Sudionik

Napomena