PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Teme i podteme sastanaka


1. RAZVOJ ORGANIZACIJE

1.1 STRATEGIJA RAZVOJA ORGANIZACIJE I SASTANCI

1.2 ODLUČIVANJE

1.3 ŠTO SU UČINKOVITI SASTANCI?

1.4 UČINKOVITI SASTANCI – POKRETAČ RAZVOJA ORGANIZACIJE

 

2. OPĆENITO

2.1 DEFINICIJA SASTANKA

2.2 VRSTE SASTANAKA

2.3 PRAVILA RADA

 

3. PRIPREMA SASTANKA

3.1 INICIJATIVA

3.2 CILJ I SVRHA SASTANKA

3.3 DNEVNI RED

3.4 SUDIONICI

3.5 POZIVI ZA SASTANAK
3.6 MATERIJALI ZA SASTANAK
3.7 UREĐIVANJE MJESTA ZA SASTANAK

3 8 AKTIVNOSTI PRIJE SASTANKA
3.9 INTERESI

 

4. TIJEK SASTANKA

4.1 KVORUM

4.2 TRAJANJE

4.3 RASPRAVA

4.4 OMETANJA

4.5 KONFLIKTI

4.6 DOGOVARANJE
4.7 ODLUKE

4.8 ZAVRŠETAK SASTANKA

 

5. POSLIJE SASTANKA

5.1 DOGOVORI POSLIJE ZAVRŠETKA SASTANKA

5.2 ZAPISNIK
5.3 AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

5.4 KRAJ SASTANKA

 

6. UNAPREĐENJE SASTANAKA
6.1 STANDARDI USPJEŠNOG SASTANKA

6.2 AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU SASTANKA

6.3 EDUKACIJA VJEŠTINE SUDJELOVANJA/VOĐENJA SASTANAKA

6.4 ALATI

6.5 SAVJETI
6.6 UPORABA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE

6.7 RJEŠAVANJE PROBLEMA

6.8 MONITORING

6.9 EVALUACIJA