PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA: UČINKOVIT SASTANAK - POKRETAČ RAZVOJA POJEDINCA I ORGANIZACIJE

Test


Saznajte koliko ste informirani i vješti u sudjelovanju/vođenju sastanaka.
Dobronamjerno vam nudimo i moguća rješenja prema rezultatima testa.
Odgovorite na pitanja, zbrojite bodove i pogledajte svoje rangiranje.

Za svako pitanje izaberite po jedan odgovor koji najviše odgovara stvarnosti u Vašem svakodnevnom poslovnom i osobnom životu iz problematike sastanaka.

1. Odvojite li vrijeme za pripremu sastanka (priprema pitanja koja ćete postaviti, pripreme za diskusiju oko pojedinih tema, priprema objašnjenja za prijedlog proširenja ili skidanja pojedinih točaka dnevnoga reda i dr.)?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

2. Konzultirate li se prije sastanka sa istomišljenicima?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

3. Konzultirate li se prije sastanka sa sudionicima koji imaju drugačije mišljenje od Vašeg?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

4. Pripremite li pitanja koja ćete postaviti sudionicima sastanka s obzirom na dnevni red?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

5. Izvršite li zaduženja dobivena u fazi pripreme za sastanak?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

6. Dolazite li na vrijeme na sastanke?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

7. Uzimate li učešće na sastanku (sudjelujete u raspravi, postavljate pitanja, dajete prijedloge i drugo)?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

8. Sudjelujete li na bilo koji način u izradi zaključaka sa sastanka?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

9. Ako niste prisustvovali sastanku, pitate li voditelja o tijeku, rezultatima i Vašim obvezama poslije sastanka?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

10. Napravite li memo sastanka?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

11. Planirate li vrijeme poslije sastanka za dodatne dogovore sa sudionicima sastanka?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

12 Pratite li izvršavanje obveza koje su preuzele osobe iz Vašeg okruženja?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

13. Napravite li svoju listu zaduženja sa sastanka, s rokovima i načinima izvršavanja?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

14. Utvrđujete li kraj sastanka (svi zadaci sa sastanka su izvršeni)?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

15. Koristite li svjesno slučajne susrete kao prigodu za dogovore bez obzira na mjesto susreta (ulica, javna priredba, sredstva javnog transporta i drugo)?
1) nikada 2) ponekad 3) često 4) većinom 5) uvijek

Rješenje testa

?