UPS - UPRAVLJANJE POMOĆU SASTANAKA

Što je to UPS?


NAJJEFTINIJE, NAJJEDNOSTAVNIJE I NAKUČINKOVITIJE ULAGANJE
U RAZVOJ I UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM KOJE JE IKADA BILO DOSTUPNO

 

UPS je model poslovnog upravljanja organizacijom pomoću učinkovitih sastanaka.

UPS je niz sustavnih aktivnosti s ciljem da sastanci budu kraći, rjeđi i učinkovitiji.

Cilj sastanaka je učinkovitije postizanje ciljeva organizacije.

 

UPS je skraćenica za Upravljanje Pomoću Sastanaka.

 

Polazne osnove modela UPS:

 

1. Sastanci su jedini način donošenja odluka u organizaciji.

2. Sastanci su brojni, neučinkoviti i menadžeri najveći dio svoga vremena provode na sastancima.

Zadatak: Unapređenjem sastanaka za 20 % povećati kvalitetu sastanaka (manje, rjeđe, uz pripremu donositi bolje odluke, uključiti neaktivne, izvršiti sve obveze na vrijeme i pronalazite nove elemente sastanaka za unapređenje).

 

Koje preduvjete treba model UPS?

 

1. odluka rukovoditelja o obveznom uvođenju kratke točke dnevnog reda: "Unapređenje sastanaka",

2. dostupan sustavan izvor znanja o učinkovitim sastancima (Program za unapređenje sastanaka).

 

Potrebne investicije: minimalna i zanemariva financijska ulaganja - najjeftiniji model razvoja organizacije i pojedinaca

 

Početak primjene: moguće je odmah bez ikakvih priprema ili novih oblika organiziranja.

 

Mogući problemi:

- nema objektivnih razloga za neuspjeh primjene modela upravljanja UPS,

- mogući subjektivni problemi su u nedonošenju odluke o unapređenju sastanaka:

            - nemamo sada vremena,

            - ne znam hoće li to htjeti,

            - možda kasnije,

            - mi smo navikli na ovaj način,

            - još je rano, …

 

Očekivani rezultati primjene modela UPS:

 

- donošenje kvalitetnih i pravovremenih odluka kao osnovni element modela poslovnog upravljanja UPS.

- sastanci će biti kraći, rjeđi i učinkovitiji (ušteda vremena i resursa, a donesene odluke bolje (bolje odluke imaju direktni
  utjecaj na razvoj i postizanje ciljeva organizacije)
- postavljanje  standarda uspješnog sastanka za grupu i organizaciju u cjelini
- veći doprinos pojedinaca koji do sada nisu .

 

 

PROMJENE U 2 TOČKE
UPS  Upravljanje Pomoću Sastanaka - nova koncepcija razvoja i upravljanja organizacijom

 


Upravljanje organizacijom pomoću učinkovitih sastanaka
Učinkoviti sastanci su prilika pojedinca za postizanje uspješne karijere

 

ZAŠTO UNAPREĐIVATI SASTANKE?


Sadašnje stanje
Sastanci su jedini oblik dogovaranja u organizaciji.

SASTANCI SU BROJNI, DUGI I NEUČINKOVITI.

 

POTREBA ZA PROMJENAMA
 

Što su podređeni i suradnici osposobljeniji  u sudjelovanju/vođenju sastanaka, lakše je i bolji su rezultati za rukovoditelja.

SUDJELOVANJE/VOĐENJE SASTANAKA JE VJEŠTINA KOJA SE UČI.

1.
    Rukovoditelj treba donijeti odluku o unapređenju sastanaka.

  NA SVAKOM SASTANKU UVESTI OBVEZNU TOČKU
  DNEVNOG REDA: "UNAPREĐENJE SASTANAKA".

 

  2.
    Svaki član grupe mora imati dostupan sustavan izvor znanja o učinkovitim sastancima.
  
OMOGUĆITI SVAKOM ČLANU GRUPE MATERIJALE
  PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA.


Što se dobiva?

Zanemariva ulaganja donose više vremena, brže i bolje odluke.

RJEĐI, KRAĆI  I UČINKOVITIJI SASTANCI SU PREDUVJET RAZVOJA.

 

Učinkoviti sastanci su osnovni čimbenik vrijednosti organizacije.