UPRAVLJANJE VREMENOM I UČINKOVITI SASTANCI
NIKADA DOVOLJNO VREMENA
MIRNO VRIJEME - NAJVEĆA TEHNIKA UPRAVLJANJA VREMENOM
STANJE SASTANAKA DANAS
UMJETNOST UPRAVLJANJA VREMENOM I VAŠ ŽIVOT
10 SAVJETA ZA UPRAVLJANJE VREMENOM
DNEVNIK PREKIDANJA
CIJENITE SVOJE VRIJEME
UPRAVLJANJE VREMENOM
KAKO DELEGIRATI
7 TEHNIKA DA SE PREKINE ODGAĐANJE
VELIKI KRADLJIVCI VREMENA
UTVRDITE VAŠE KRADLJIVCE VREMENA


UPRAVLJANJE VREMENOM I UČINKOVITI SASTANCI

Model UPS (Upravljanje pomoću sastanaka) Copyright  Milan Grković 08. 07. 2004.
 

 

Jedan od glavnih nedostataka sastanaka je znatno trošenje vremena sudionika i osoblja ( indirektni sudionici sastanka1) koje sudjeluje u pripremi, održavanju i aktivnostima na provedbi odluka donesenih na sastancima.

Kako je vrijeme neprocjenjiv resurs za pojedinca i organizaciju upravljanje vremenom treba shvatiti kao prioritet u poslovnom odlučivanju.

 

Neke činjenice o sastancima i vremenu:

1. Što je menadžer na višem organizacionom nivou, više vremena provodi na sastancima.

2. Rukovoditelji sve više vremena provode na sastancima (gledajući period od pet, deset godina unatrag).

3. Osim direktnog vremena provedenog na sastancima, još više vremena se troši na pripremu i aktivnosti
    poslije sastanka. Ovdje treba ubrojiti i vrijeme dolaska na sastanke kao i vrijeme potrebno za ponovo uključenje
    u posao poslije završetka sastanka (često se poslije sastanka završi s radom iako nije isteklo radno
    vrijeme).

4. Rijetkost je da netko cijeni vrijeme i racionalno ga troši. Zanemarivo  mali broj ljudi vješto upravlja vremenom.
    Svijest o značaju i vrijednosti vremena u organizacijama tek prodire u Hrvatsku.
    Upravljanje vremenom je vještina koja se uči.

5. Sastanci su jedan od najvećih "kradljivaca vremena".

6. Sastanci su po mišljenju velike većine ljudi predugi.

7. Sastanci se često nepotrebno održavaju (mnoge stvari se mogu riješiti  putem telefona, fax-a, emaila ili pošte).

 

Zadatak je svih čimbenika sastanka2da odgovorno upravljaju vremenom3.

 

Razmišljati i voditi računa o vremenu kroz sustav sastanaka znači tražiti učinkovitost i produktivnost kroz sve faze sastanka: pripremi, tijeku i aktivnostima poslije sastanka.

 

Upravljanje vremenom je vještina koja nam omogućava:

- da budemo svjesni o značaju vremena za poslovni i osobni život,

- alate koji vode k učinkovitijoj uporabi vremena,

- postavljanje ciljeva i prioriteta,

- uspješno delegiranje zadataka suradnicima i podređenima,

- pomaže da uklonimo "kradljivce vremena",

- pomaže smanjenju stresa.

 

Za osobu koja želi biti stručnjak za učinkovite sastanke, nezaobilazna su znanja, vještine i  ponašanja iz područja upravljanja vremenom.

 

Zbog značaja upravljanja vremenom za učinkovite sastanke u prilogu dajemo osnove upravljanja vremenom i određeni broj savjeta iz različitih područja rada i života. Oni će pomoći da budemo učinkovitiji na sastancima koji se javljaju u različitim oblicima u poslovnom i osobnom životu.

Sve će to izuzetno pomoći da budemo osposobljeniji u sustavu sastanaka4.

 

___________________________________________________________

 

1 INDIREKTNI SUDIONICI SASTANKA - osobe koje imaju aktivnosti u pripremi, tijeku i poslije sastanka, a nisu članovi grupe. Oni nemaju funkciju odlučivanja (zapisničar, pripremanje materijala, održavanje tehnike). Oni su tehnička potpora sastancima.

 

2 ČIMBENICI SASTANAKA:

- vlasnik
- rukovoditelj,

- nadređeni,

- voditelj,

- članovi grupe,

- osobe za tehničku podršku sastanku.

Samo složene organizacije imaju sve čimbenike.

 

3 UPRAVLJANJE VREMENOM je niz aktivnosti koje čini pojedinac, grupa ili organizacija s ciljem postizanja što više rezultata u što manje vremena.

 

4 SUSTAV SASTANAKA – Način odlučivanja u organizaciji kroz sastanke. Poziciju pojedinca u sustavu sastanaka određuje njegova aktivnost i rezultati. Pojedinac je član jedne ili više grupa. Ima prava i obveze definirane Pravilima rada, a rezultate postiže sinergijom s ostalim članovima grupe. Pojedinac je u prilici da u sustavu sastanaka bude prepoznat kao osoba  sa snažnim doprinosom za razvoj organizacije. Sastanci su prilika za postizanje osobne karijere.

 

 


NIKADA DOVOLJNO VREMENA
Paul Lamberg, SAD
 


Provokacija za godinu, decenij, stoljeće ili milenij u tijeku.

To je kliše u životu: nemate dovoljno vremena za sve.
Bilo da koristite papiriće, planer, softver za izradu rasporeda ili PDA (osobni digitalni asistent), svi pokušaji upravljanja vremenom ne uspijevaju.
Nemojte se predati, predlažem vam nove smjernice.
Promijenite svoj fokus od upravljanja vremenom k upravljanju prioritetima.

Napravite listu prioriteta
Vaš strategijski plan trebao bi naglasiti vaše poslovne prioritete. Ako ga nemate, pronađite članke o strategijskom planu i napravite ga.
Odgovorite na pitanje: "Što je najvažnije postići u ovom vremenskom okviru?"
Učinite te prioritete jasnim, zapišite ih.
Listu držite istaknutu na vašem stolu ili na nekom drugom vidljivom mjestu.

O prioritetima
Riječ prioritet izvedena je od riječi prior, što znači prije, i povezano je s latinskim primus, što znači prvi.
I dok su neke stvari važnije od drugih, vaša lista prioriteta treba sadržavati stavke najveće važnosti – samo stavke kritične za razvoj vašeg posla i ništa drugo.

Ponovo promišljanje o listi "učiniti"
Ako ste kao većina ljudi, vaša lista "za učiniti" je dugačka zbrka svega što imate za obaviti sada i u budućnosti i određena je onim o čemu trenutno promišljate.
Prekrižite na listi "učiniti" ono što ste napravili.
Kako vaša lista raste i raste – napišite je ponovno tek onda kada postane nečitljiva. Staru listu bacite.

Lista sedam
Listu "učiniti" počnite iznova svaki dan.
Dnevna lista, pisana danas za danas, ne treba sadržavati više od sedam stavki.
Bazirana na vašim prioritetima, navedite prvo današne najvažnije stvari, i tako dalje.
Svaka stavka na listi mora unaprijediti ključne stvari u vašem poslu.
Ako ne, zašto to radite? Maknite je s vaše liste.
Ako još uvijek mislite da je važno, ali ne toliko važno, delegirajte to nekome drugome.

Planiranje i stvarnost
Svaki dan donosi planirane i iznenadne sastanke, nenajavljene posjete i hitne slučajeve.
Uz to, imate i dnevne rutine – odgovaranje na e-mail, polusatno čitanje ili pregled rezultata prodaje.
Svaki sastanak i svaka rutina treba biti procijenjena u odnosu na vaše najviše proiritete.
Ako ne upućuje na vaše prioritete, nemojte ih raditi.
Nemojte sudjelovati. Odustanite. Delegirajte ih.
Vrijeme oslobođeno od sastanaka i rutina je slobodno za vašu listu "učiniti". Nemojte ga protratiti!

Korištenje liste
Uložite svoju energiju u izvršavanje prvog zadatka s liste dok nije završen.
Tek tada, prijeđite na drugu stavku.
Možda nećete završiti dnevnu listu danas – možda čak nećete završiti ni prvu stavku – ali ako provedete dan u ispunjenju vašeg najvećeg prioriteta, bili ste produktivni.
Sutra, napravite novu listu na novom listu papira ili računalu.
Nemojte prenositi ništa automatski.
To će vam dati osjećaj ispunjenja i natjerat će vas da ponovo procijenite što je važno.
Ako imate obaviti višestruke "najveće proiritete", podijelite raspoloživo vrijeme na vremenske periode i izvršite nekoliko proiriteta odjednom.

Procjena i ravnoteža
Na kraju svakoga tjedna, usporedite svoje postignute ciljeve u odnosu na vašu listu strategijskih prioriteta.
Provjerite postižete li uspjeh sa svim vašim ciljevima – da se svi vaši prioriteti pomiču prema naprijed.
Ne dopustite da ključna područja u vašem poslu stagniraju.
Procijenite svoj uspjeh naspram liste predviđene u Novogodišnjoj rezoluciji.
Možda još uvijek neće biti dovoljno vremena za sve, ali stvari koje su presudne za vaš posao bit će obavljene. Sve ostalo može čekati.

 

 


MIRNO VRIJEME - NAJVEĆA TEHNIKA UPRAVLJANJA VREMENOM
Carol Halsey, SAD
 


Tijekom više od 15 godina kada sam radila kao savjetnik rukovoditeljima i predsjednicima velikih kompanija i malih tvrtki, zapazila sam da oni imaju nekoliko zajedničkih stvari. Jedna od njih je bila posebna; svaki dan oni zatvaraju vrata ureda i daju upute da ne budu ometani – bez posjetitelja i telefonskoh poziva. Ovaj period vremena traje oko sat vremena, nekad više, nekad manje. Ovo je bilo njihovo mirno vrijeme.
Ako vi prakticirate ovu naviku, vjerojatno ćete reći da je to najproduktivnije vrijeme u vašem danu.
Ako ne koristite mirno vrijeme, propuštate jednu od najvećih tehnika u upravljanju vremenom.
Ima mnog načina za što koristiti mirno vrijeme – priprema govora, pisanje izvješća ili članak, planiranje budućih poslovnih aktivnosti, utvrđivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, izrada strategije marketinga, priprema ili procjena ugovora ili rješavanje važnih pisanih materijala.
To je vrijeme da ponovo pregledate vaše ciljeve i planove za njihovu provedbu.
Mirno vrijeme je najbolje iskorišteno vrijeme vašeg najproduktivnijeg perioda dana.
To je dogovor koji držite sami sa sobom i obvezan je kao i svaki dogovor s nekim drugim. Povremeno, okolnosti ili događaji će potisnuti vaše mirno vrijeme, koje tada može biti raspoređeno za neki drugi period dana. To je ljepota mogućnosti kliznog vremena u vašem dnevnom rasporedu.
Ako ne zaključavate vrata ureda, mirno vrijeme je moguće ako stavite znak: "Ne uznemiravajte".
Mirno vrijeme je vrlo učinkovit alat u vašem radu. Obvezujući se na mirno vrijeme svaki dan bit ćete produktivni i preuzeti kontrolu trošenja svog vremena, što je dio vaše uspješne organiziranosti.

Mirno vrijeme možete koristiti za rješavanje poslovne, osobne, društvene ili bilo koje druge aktivnosti. Bitno je da si osigurate vrijeme da ne budete ometani i da rješavate stvari koje su vam najvažnije i koje vode k vašim postavljenim ciljevima.
 

 


STANJE SASTANAKA DANAS
Izvor: "Effective meetings", SAD
 


ZAŠTO SASTANCI IMAJU LOŠU REPUTACIJU?

Sastanci su dominantni u današnjem načinu vođenja biznisa. U SAD-u se svaki dan održava 17 milijuna sastanaka. Iako se mnogi od nas žale na sastanke, svi možemo očekivati da svoje karijere provedemo duboko udubljeni u njih.
Većina profesionalaca prisustvuje na ukupno 61.8 sastanaka mjesečno, a istraživanja pokazuju da je preko 50 % ovih sastanaka gubljenje vremena ( istraživanje koje smo proveli u Hrvatskoj kaže da je 61,4 % sastanaka samo ponekad uspješno!).
Pretpostavljajući da je svaki od ovih sastanaka trajanja 1 sat, profesionalci gube 31 sat mjesečno na neproduktivne sastanke ili približno četiri radna dana. Razmatrajući ovu statistiku, nije iznenađenje da sastanci imaju tako lošu reputaciju.

KAKO NEPRODUKTIVNI SASTANCI UTJEČU NA NAS?

Većina profesionalaca koja se redovito okuplja dopušta si dnevno sanjarenje (91%), propuštanje sastanaka (91 %) ili propuštanje dijelova sastanaka (95 %). Velik postotak (73 %) kaže da nose druge poslove na sastanke, a 39 % kaže da su drijemali za vrijeme sastanaka.
Netko može biti u iskušenju da ne vjeruje ovim statistikama ... ali jeste li ozbiljno razmotrili kako ova neučinkovitost sastanaka utječe na Vas i Vašu organizaciju?

Neki direktni učinci neučinkovitih sastanaka:
• sastanci su dulji, manje učinkoviti i stvaraju manje rezultata,
• treba više sastanaka da se postignu ciljevi,
• s toliko mnogo vremena potrošenih na neučinkovitim sastancima, djelatnicima ostaje manje vremena da završe svoje poslove,
• neučinkoviti sastanci stvaraju napetost na svim nivoima osoblja,
• informacije stvorene na neučinkovitim sastancima obično nisu vjerodostojne,
• neučinkoviti sastanci koštaju organizacije u SAD-u svake godine milijarde dolara jer se sastanci održavaju za vrijeme radnog vremena.

KAKO JE SITUACIJA POSTALA TAKO OZBILJNA?

Iako danas postoji opća suglasnost među stručnjacima da sastanci trebaju biti produktivniji, vrlo malo njih želi preuzeti obvezu da ih poboljša.
Ima mnogo razloga za pomanjkanje ove obveze:
• većina pojedinaca nije nikada iskusila ili svjedočila snazi istinski učinkovitog sastanaka i radi toga ne prepoznaju njihov značaj,
• za mnoge je udobnije nastaviti s dosadašnjom praksom vođenja sastanaka,
• mnogi timovi nemaju saznanja što su učinkoviti sastanci i ne znaju kako ih treba unaprijediti,
• mnogi djelatnici imaju poteškoća i nemaju tijekom dana dovoljno vremena završiti osnovne zadatke. Tko još ima vremena i energije da se obveže na unaprijeđenje sastanaka?
• menadžeri općenito propuštaju razmatranje negativnog utjecaja sastanaka na uspješnost organizacije.

GLEDIŠTE

Učestalost i broj sastanaka se stvarno povećava i današnji profesionalci prisustvuju na sve više sastanaka. 46 % ispitanika u anketi koju je provela MCI izjasnili su se da danas sudjeluju na više sastanaka nego godinu dana ranije .
S poslom koji se kreće sve brže, sastanci su način na koji smo informirani. Razmatrajući količinu vremena koju smo provodili i koju ćemo nastaviti provoditi na sastancima, očito je da trebamo preuzeti kontrolu nad našim sastancima ... SADA.

ŠTO SE MOŽE UČINITI DA SE UNAPRIJEDE SASTANCI?

a) UČITI OSNOVE
Prvi korak u unapređenju sastanaka je početi sa osnovama, što znači trenirati svakog u organizaciji za učinkovitije sastanke. Kako su sastanci sastavni dio biznisa, svatko u organizaciji treba razumjeti osnove učinkovitog sastanka i kako postići njegove ciljeve (svaki puta kada se sretne radi dogovora). Dajući zaposlenicima pristup informacijama o sastancima pomaže im se da razumiju učinak neproduktivnog sastanka na njihovo radno okruženje i to im daje energiju da unaprijede sastanke. 


Intel Corporation iz SAD-a je primjer organizacije koja uzima sastanke vrlo ozbiljno. Šetajući bilo kojom dvoranom za sastanke u bilo kojoj Intel-ovoj tvornici ili uredu bilo gdje u svijetu vidjet ćete poster na zidu s nizom jednostavnih pitanja o sastancima koji se tamo održavaju:
- "Znate li svrhu ovog sastanka?"
- "Imate li dnevni red?"
- "Znate li vašu ulogu na sastanku?"
Od svakog novog djelatnika, od većine mlađih proizvodnih djelatnika do najviše rangiranih izvršilaca, u tvrtki se zahtijeva da završe seminar o učinkovitim sastancima. Godinama, seminar je podučavao CEO Andy Grove, koji je vjerovao da su dobri sastanci bili tako važan dio Intelove kulture, da je bilo vrijedno njegovog vremena da podučava sve djelatnike.
"U našem programu obrazovanja, govorimo mnogo o disciplini sastanaka" kaže Michael Fors, korporacijski menadžer obrazovanja na Intel University. "To nije složeno. Treba dobro raditi osnovne stvari: imati strukturiran dnevni red, imati jasne ciljeve, držati se smjera koji je postavljen prije sastanka. Ove stvari čine golemu razliku da sastanci budu uveliko učinkovitiji"

B) UPORABA TEHNIKA UČINKOVITOG SASTANKA

Kada svi u organizaciji shvaćaju važnost unapređenja sastanaka, a naučili su odgovarajuće tehnike mora se stvoriti poticaj koji motivira djelatnike da koriste što su naučili. Podrška menadžmenta ili voditelja grupe će također pomoći u primjeni i prihvaćanju novih metoda rada na sastancima. Kada se grupa kao cjelina obvezala da poboljša situaciju, stvorena je norma ponašanja. Ako se novo ponašanje očekuje i dosljedno pojačava vremenom, pojedinci će pokušati slijediti i ostvarizi norme.

PRIMJENA TEHNOLOGIJE KOJA ČINI SASTANKE LAKŠIM

A) NA SASTANKU

Naglasak na timski rad u današnjem radnom okruženju stvorio je kretanje prema primjeni interaktivne tehnologije u prostoru za sastanak. Ova tehnologija uključuje računala, LCD projektore i interaktivne ploče. Primjena ovih tehnologija dozvoljava sudionicima sastanka da pristupe informacijama na računalima, razmjenjuju podatke i automatski sačuvaju informacije stvorene na njihovim sastancima – sve u cilju jačanja suradnje u grupi.

B) NA DESKTOPU

Kao i u drugim područjima biznisa tehnologija čini sastanke lakšim i učinkovitijim. Danas se u mnogim organi-zacijama email upotrebljava kao brza i jednostavna metoda za internu razmjenu informacija bez potrebe za sastankom. Ispitivanja su pokazala da od 82 % menadžera koji dijele informacije sa sastanka sa suradnicima, njih 77 % to čini pomoću emaila. Međutim , čak i uz pomoć komunikacije emailom, 45 % rukovoditelja se osjeća preopterećenim brojem sastanka kojima prisustvuju. Ovo pokazuje da tehnologija pomaže današnjim dilemama o sastancima, ali ih u potpunosti ne rješava.

C) NA DALJINU

Mnoge organizacije usvajaju video-konferenciju za komunikaciju na daljinu. Imajući potrebu za brzom komunika-cijom u današnjem radnom okruženju, potrebu za komunikacijom na daljinu i povećanjem broja sastanaka kojima moramo prisustvovati, većina organizacija će vjerojatno primijeniti video-konferenciju kao uobičajen sastanak koji će se prakticirati u budućnosti.

ZAKLJUČAK

Potreba da se unaprijede sastanci je očita. Sada je izazov u informiranju, učenju i prihvaćanju vještina i tehnologija koje će unaprijediti naše sastanke. Izvadak iz knjige George David Kieffer-a "Strategija sastanaka" sumira utjecaj koji sastanci imaju na današnje organizacije i kako ozbiljno sastanci trebaju biti razmatrani sada i u budućnosti.
"Odlučio sam razgovarati s nekoliko najuspješnijih i najcjenjenijih američkih lidera u poduzetništvu, radništvu, industriji, obrazovanju i vlasti (od kojih se mnogi smatraju kao znalci u vještini vođenja sastanaka) i dobiti njihov uvid u problematiku sastanaka. Govoreći s preko pedeset lidera, izašle su na vidjelo dvije glavne točke.
• vještina upravljanja sastancima (razvijanje ideje, motiviranje ljudi i pokretanje ljudi i ideja u pozitivnu aktivnost) je možda najveća vrijednost u bilo čijoj karijeri,
• većina profesionalaca nije imala nikakvo stvarno obrazovanje u zasnivanju i upravljanju učinkovitim sastankom; u stvari, većina profesionalaca ne prepoznaje ogroman utjecaj koji njihovi sastanci imaju na njihove organizacije i njihove karijere."
 

 


UMJETNOST UPRAVLJANJA VREMENOM I VAŠ ŽIVOT
Gregory P. Smith
 


Marširanje mrava ili neka hiposi lete!
Dvije su glavne odrednice upravljanja vremenom: praksa i svrha.
Praksa se odnosi na ono što činite s minutama vašeg dana.
Svrha se odnosi u pronalaženju i saznanju svrhe vašeg života.
Kada upravljate vremenom, i minutama vašeg života i ono se poklapa sa svrhom vašeg života, imate fantastičnu lančanu reakciju.
Ovo poklapanje
vam omogućava da zadatke činite učinkovitije, da brže dostignete ciljeve i da vam to daje veliki osjećaj smirenosti i zadovoljstva.

Mnogi ljudi idu kroz život zadovoljni postojećim stanjem, stupajući kao mravi i baveći se rutinskim poslovima i ne dosezući svoj unutrašnji potencijal.

Drugi čine da hiposi lete (nilski konji) u zrak, dostižući svoj potencijal i čineći velike stvari.

Koja vrsta osoba želite vi biti?
 

 


10 SAVJETA ZA UPRAVLJANJE VREMENOM
Pripremila: Saša Jakšić, Osijek
 


1. SHVATITE VAŽNOST VAŠEG VREMENA - ne dozvolite drugima da njime raspolažu, a pogotovo ne da gube Vaše vrijeme.
    Jedna stara izreka kaže: "Ako nemaš šta raditi ne radi to kod mene!"

2. ORGANIZlRAJTE SE - postavite si ciljeve, kratkoročne i dugoročne, poredajte ih po prioritetima i razvijte strategiju akcije. Ovim
    ćete znatno povećati učinkovitost.

4. VLADAJTE SOBOM - naučite neke tehnike komunikacije, kao npr. kako učinkovitije slušati. lzbjegavajte stres i sve što Vam spušta
    raspoloženje i nivo energije jer Vas to ujedno i usporava u obavljanju zadataka.

5. IZBJEGAVAJTE ODGAĐANJE - riješavajte stvari jednu po jednu, to je znatno lakše nego kad Vam ih se nagomila 20. Najbolje je
    problem riješiti čim se pojavi - kasnije će biti teže sjetiti se svih detalja vezanih uz njega.

6. IZBJEGAVAJTE AKTIVNOSTI KOJE UZALUD TROŠE VAŠE VRlJEME - jednostavno recite "NE" stvarima, ljudima,
   događajima. Nije sve od jednake važnosti za Vas i tako se i postavite.

7. NAUČITE DRUGE DA ŠTEDE VAŠE VRlJEME - poučite druge kako da Vam olakšaju Vaš posao, a da on bude obavljen brže i
    kvalitetnije. Ne stidite se tražiti pomoć od drugih.

8. ULOŽITE VRlJEME DA BI KASNlJE UŠTEDJELI NA VREMENU - naučite nove vještine (strani jezik, vještine komuniciranja
    telefonom i sl.) ili kako koristiti nove tehnologije. Kasnije ćete poslove obavljati znatno brže i lakše.

9. PLANlRAJTE UNAPRlJED - budite spremni na sve i uvijek imajte plan B. Spremite se za najgore ali očekujte najbolje.

10. KORISTITE SE TEHNOLOGlJOM - zapamtite da su sastanci samo za riješavanje problema, sve informacije svojim kolegama
      možete prosijediti e-mailom, faxom ili telefonom.
 

 


DNEVNIK PREKIDANJA
 


Prosječna osoba ima 50 prekida dnevno. Prosječan prekid traje 5 minuta. Više od 4 sata svaki dan provedemo baveći se "prekidima".
Neki prekidi su bitni i važni i plaćeni smo da se njima bavimo, ali mnogi imaju malu ili nikakvu vrijednost.
Vodite dnevnik prekidanja da utvrdite i uklonite beskorisne prekide. Upotrijebite list papira i označite ga: Dnevnik prekida.
Kreirajte šest stupaca: datum, vrijeme, tko, što, dužina prekida i ocjena.
Poslije svakog prekida s kojim ste suočeni, unesite u dnevnik datum i vrijeme kada ste prekinuli aktivnosti, osobu koja vas je prekinula, riječ ili dvije na čega se odnosi prekid, dužinu vremena koje vam je nepovratno odnijelo i na kraju ocjenu njegovog značaja: a=bitno, b=važno, c=male vrijednosti i d=bez vrijednosti.
Vodite dnevnik jedan tjedan ili duže da dobijete dobru mjeru što se dešava u Vašem životu.
Procijenite rezultate i poduzmite aktivnosti da uklonite neke c i d prekide koji imaju malu ili nikakvu vrijednost.
Na taj način oslobodit ćete veliki period vremena koje možete učinkovitu usmjeriti na kvalitetnije poslove ili ga posvetiti za odmor, obitelj ili prijatelje.
 

 


CIJENITE SVOJE VRIJEME
 


Ako vi ne cijenite svoje vrijeme, nitko drugi neće. Svojim aktivnostima morate pokazati da Vam je vrijeme važno. Kada drugi vide kako cijenite svoje vrijeme i oni će pokazati poštovanje, cijeneći ga također.

KLJUČNE TOČKE

Jedini način na koji će Vaši kolege ili klijenti poštovati Vaše vrijeme je da Vi poštujete svoje vrijeme.
Dolazite li  na vrijeme na sastanke ili ako kasnite, govori jasno o tome kako cijenite svoje vrijeme.
Zaštitite se od nepotrebnih prekidanja.
Ne gubite vrijeme za trač i duge pauze za kavu.
Radite kada je vrijeme za rad, a zabavite se kada je vrijeme za zabavu.
Kako ćete potrošiti svoje vrijeme je izbor. Izaberite mudro.

AKTIVNOSTI ZA DANAS

Usredotočite se kako izražavate stav da cijenite svoje vrijeme. Svoje aktivnosti prilagodite ovim vrijednostima i vidjet ćete konačne rezultate.
Provodite li svoje vrijeme vezani uz trač ili čavrljanje u uredu?
Jeste li točni na dogovorenim obvezama?
Ocijenite kako drugima iskazujete svoje vrednovanje vremena.

ZAVRŠNA RIJEČ

Cijenite li svoje vrijeme i drugi će ga također cijeniti.
Poštujte sebe, svoje klijentei kolege dolazeći na vrijeme i očekujući od njih da također dođu na vrijeme.

SLF Consulting (SAD)
 

 


UPRAVLJANJE VREMENOM
Chris Bonde
 


Za mene postoji osnovni pojam i tri osnovne pretpostavke upravljanja vremenom. Tko god želi "upravljati" vremenom mora se nalaziti unutar ovih ideja. Ja u potpunosti ne provodim sve ideje, ali što sam im bliži, to mi stvari postaju jasnije.
Nemojte za njih samo reći: "Da, to su dobre stvari." Živite ih u potpunosti. S ovim idejama pokušao sam sistematizirati upravljanje vremenom tako da je jednostavno, a ne teško provoditi. Ove osnove će vam pomoći, ma koji sistem koristili do sada. Ja ih sve provodim zajedno.
Osnovni pojam:
- ne pokušavate uštedjeti vrijeme (to ne možete), pokušajte ga utrošiti mudro
.
Osnovne pretpostavke su:
- Svatko ima 24 sata dnevno,
- Nitko ne zna kada će vrijeme stati,
- Svatko živi sada.
Zbog toga, ako pokušate temeljiti vaše upravljanje vremenom na nekoj drugoj osnovi, završit ćete promašajem. Svaki puta kada pomislite: "Nemam dovoljno vremena. Odakle njima vrijeme? Uplašen sam da to učinim.", potražite potpuno i mudro objašnjenja o uporabi vašeg vremena.

Pojam:
- Trebate imati napisanu misiju, gdje se sada nalazite, što sada radite i td.
- Odredite ciljeve u glavnim područjima života: zdravlje, obitelj, financije, intelektualno, profesionalno, duhovno i društveno.
- Ako to niste napravili, zašto želite "uštedjeti" vrijeme?

Pretpostavka 1 – Svatko ima 24 sata dnevno (to je sve, ni manje ni više).
- Utvrdite razliku između potreba i želja.
- Odredite prioritete što želite učiniti, a tada prvo učinite najvažnije stvari.
- Razvrstajte aktivnosti kao: hitne i koje nisu hitne naspram važnih i koje nisu važne.
- Pronaći ćete da "važne ali ne hitne" aktivnosti imaju najveći utjecaj na vaš život.
- Odredite aktivnosti za danas, ovaj tjedan, ovaj mjesec, ovu godinu (više ili manje detaljno).
- Budite sigurni da aktivnosti uključuju nešto što vas vodi k vašim ciljevima.
  Ako ne, zašto to radite?

Pretpostavka 2 – Nitko ne zna kada će se vrijeme za njega zaustaviti.
- Recite i pokažite ljudima da ih volite, da ih volite – sada!
- Ljude koje ne volite ili koji vas ne vode vašim ciljevima ne uključujte u svoje aktivnosti.
- Što biste učinili ako su vam rekli da ćete živjeti još samo 48 sati?
  Zašto to ne biste učinili sada?

Pretpostavka 3 – Svatko živi sada (u sadašnjosti, prošlost je prošla, a budućnost tek treba doći)
- Zaboravite prošlost. Učimo od nje, ali nemojte brinuti za prošle događaje.
- Učinite najbolje što možete sada, poboljšajte se i uživajte u sebi.
- Pripremite se za budućnost, ali ne ostavljajte sve za nju,
- Ne štedite se za posebne prilike. Sadašnjost je posebna.
- Oprostite si greške, naučite od njih, i na njihovim osnovama se poboljšajte da biste imali bolju budućnost.
- Volite i uživajte sada. Sjetite se pretpostavki 2 i 1.

Kada koristite ove ideje za planiranje vremena, koristite vrijeme mudro čineći male korake i imat ćete sjajno provedeno vrijeme.
Neki savjeti o planiranju vremena, ostavljeni su za kasnije.
 

 


KAKO DELEGIRATI
 


Mnogi ljudi koriste ispriku što ne delegiraju. Njihovi razlozi su obično neosnovani.
Delegiranjem ćete dobiti više ako ne prihvaćate sljedeće tvrdnje:
- Mogu to sam bolje učiniti.
- Ne znam da li mu mogu vjerovati.
- On nije kvalificiran da to učini.
- Nemam dovoljno vremena da nekom pokažem kako to učiniti.
- Nemam kome delegirati.
- Već ima dovoljno obveza.
- Ne želim odustati od zadatka jer ga volim uraditi.
- Ja sam jedina osoba koja zna kako to učiniti.
- Ona je napravila kaos prošli puta, pa joj neću više ništa povjeriti.

* Pretpostavite da većina ljudi želi prihvatiti odgovornosti (želite li vi?). Pretpostavite da su oni željni učiti.
   Prepoznajte da će se kratkoročno ulaganje u osposobljavanje isplatiti dugoročno.
* Pogledajte uokolo. Iako niste šef (ne možete narediti), ima ljudi koji će vam pomoći ako im priđete na pravi način.

ŠTO DELEGIRATI
* Nemojte delegirati ono što se može izostaviti. Ako to ne želite činiti vi, vjerojatno ne trebate tu aktivnost dati ni drugome
   da je obavi. Izostavite je.
* Delegirajte rutinske aktivnosti:
- prikupljanje podataka za izvještaje
- priprema načelnih planova
- fotokopiranje, printanje i sortiranje dokumenata
- unos podataka
* Delegirajte stvari koje nisu dio vaše suštinske odgovornosti. Za male poduzetnike to uključuje knjigovodstvo, izrada internet
   stranice, grafički dizajn, isporuke, održavanje hardware-a, softwar-ska pomoć, priprema poslovnih  putovanja, patenti,
   zakonske obveze, platni spisak i drugo.
* Neke stvari ne možete delegirati: kontrola provođenja tehnologije, disciplina i otpuštanje.
* Napravite plan za delegiranje. Ne dajte zadatke slučajno.
* Utrošite kratkoročno vrijeme za obuku da dobijete dugoročno povećanje produktivnosti.
* Drugi mogu bolje uraditi posao nego vi ili pronaći nove načine izvršenja zadatka.
* Delegirajte, ali ne napuštajte obvezu. Netko drugi može obaviti zadatak, ali vi ste još odgovorni za njegov završetak i za
   upravljanje procesom delegiranja.

UPUTE ZA DELEGIRANJE
Budite sigurni da su  jasni standardi provedbe i ciljevi. Što treba biti učinjeno, kada treba biti učinjeno i do kojeg stupnja kvaliteta i detalja?
* Delegirajte ciljeve, ne postupak. Dajte obrise rezultata, a ne metodologiju.
* Kažite ljudima da osiguraju izvještaj o napretku izvršavanja. Postavite međurokove da vidite kako se stvari odvijaju.
* Delegirajte pravim osobama. Nemojte uvijek davati zadatke najjačima, najiskusnijima i prvo dostupnim osobama.
* Širite uokolo delegiranje i pružite ljudima novo iskustvo kao dio njihove obuke.
* Osigurajte povratnu informaciju od uposlenika da biste bili sigurni da imaju osjećaj da su ispravno tretirani.
   Jednostavno "Kako ide novi projekt?" može biti sve što je potrebno.
* Uvjerite se da zajedno s odgovornošću delegirate i ovlaštenja. Ne činite da ljudi dolaze nazad za beznačajna odobrenja.
* Vjerujte ljudima da rade dobro, ne gledajte ljudima preko leđa i ne provjeravajte ih stalno ako nisu tražili.
* Budite spremni prihvatiti kratkoročne greške za dugoročne rezultate.
* Kada završite s davanjem instrukcija, na kraju pitajte: "Što još trebaš da bi počeo?". On(a) će vam reći.
* Na kraju projekta dajte povratnu informaciju. Nagradite za učinjeno i dajte daljnju obvezu.
 

 


7 tehnika da se prekine odgađanje
Christopher M. Knight
 

  
1. Kao što "Nike" kaže: "Učini to!"
2. Odgađaš li da se zaštitiš od nekih nepoznatih stvari? Pronađi što je to i razmisli o načinu njihovog  prevladavanja.
    Dodijeli si nagradu za poduzimanje aktivnosti.
3. Shvati da je odgađanje naučena navika. Napregni se da 21 dan bude bez važnih odgađanja.
    Stekni novu naviku da ne odgađaš stvari.
4. Utvrdi koje stvari posebno odgađaš. Pronađi zašto ne odgađaš sve, nego neke stvari.
    To će ti pomoći da naučiš više o sebi.
5. Mnogi ljudi odgađaju jer prevladava bojazan od napora više nego zadovoljstvo od završene aktivnosti.
    Osjećaj strahovanja nije stvaran, već ste ga sami stvorili i samo ga vi možete ukloniti.
6. Kažite: "Ja sam osoba koja koja čini stvari". Nemojte nikada reći: "Ja sam oklijevalo"
    ili "Namjeravam sada zaustaviti odgađanje", jer se to neće dogoditi. Usredotočite se na akciju.
7. Iako je to teško, prisili se da činiš što znaš da trebaš. Na početku može biti neugodno, ali veliki rezultati se ne ostvaruju
    bez ogromne aktivnosti. Ako je tako, uradi to!
 

 


VELIKI KRADLJIVCI VREMENA
Dr. Don Wetmore
 

  
   Možete imati dobru namjeru da završite poslove tijekom radnog dana ili Vašeg slobodnog vremena, ali ima kradljivaca vremena koji će se urotiti da Vam oduzmo produktivno vrijeme.
Kaže se da je put prema paklu popločen dobrim namjerama. U vođenju mojih seminara o upravljanju vremenom u zadnjih 20 godina, utvrdio sam pet velikih kradljivaca vremena koje možete ukloniti..
   1. Slabo planiranje
       "Ljudi ne planiraju da nešto propuste, ali mnogo ljudi propusti da planira". Bez plana aktivnosti za Vaš dan, nastojite
        usmjeravati pažnju na najhitnije stvari koje ne moraju biti najbolja uporaba Vašeg vremena. Dan će često biti ispunjen
        tempom i zaposlenošću prije nego stvarnom poslovnom aktivnošću. Kada sam bio u vojsci pozivali smo se na "Six P's":
       "Nedovoljno planiranje stvara prilično siromašnu provedbu" (Poor planning produces pretty poor perfomance").
   2. Odgađanje
       Odvajati vrijeme za planiranje je sjajno, ali što ako ne izvršavate Vaš plan? Namjeravate odgoditi ono što morate
       učiniti, pogotovo tamo gdje ima malo ili nimalo posljedica ili ima malo ili nimalo zadovoljstva da se to učini. Odgađanje
       nevažnih stvari ima pozitivnu  vrijednost u Vašem danu. Za mnoge je problem u odgađanju važnih stvari.
   3. Prekidanja
       Možete napraviti veliki posao planirajući, niste oklijevalo, ali prekidanje će Vam doći i lišiti Vas produktivnosti.
       Prekidanje je neočekivan događaj. Dolazi iz dva izvora: od osoba i elektronički (telefon, email, biper, pager i drugo).
       Prekidanja su i dobra i loša. Postoje A (suštinska) i B (važna) prekidanja koja prihvaćate bezuvjetno.
       Po definiciji ona za Vas imaju vrijednost i dobrodošla su Vam.  Ali ima i C (mala vrijednost) i D (bez vrijednosti)
       prekidanja koja Vas odvlače da budete produktivni kada to želite biti.
   4. Izostanak delegiranja
       "Ako želim dobro urađen posao, trebate ga uraditi sam". Jeste li si ikada to rekli? Problem je da imate samo 24 sata u
       Vašem danu, 7 dana u tjednu s ukupno 168 sati. Oduzmite vrijeme za spavanje (možda 8 sati po noći, 7 noći tjedno ili 56
       sati ukupno) i sada ste na 112 sati svakog tjedna da učinite sve što trebate i želite učiniti. Delegiranje je uključivanje u
       vremenski tijek drugih kada nemate vremena ili stručnosti da izvršite određeni zadatak. Delegiranjem možete "povećati"
      Vaše vrijeme kroz druge ljude. Mnogo vremena biva upropašteno čineći ono što treba biti delegirano drugima.
   5. Prisustvovanje sastancima
       U tipičnom danu u SAD-u ima 17 milijuna sastanaka. Sastanak je kada se susretnu dvije ili više osoba radi razmjene
       informacija. Što može bit jednostavnije? Ipak sastanci su sigurno glavni kradljivac vremena za mnoge. Oni su posebno
       neupotrebljivi i neproduktivni kada nema dnevnog reda ili vremenskog okvira trajanja, a sastanak skreće s jedne teme k
       drugoj bez konkretnih rezultata.
  

 


UTVRDITE VAŠE KRADLJIVCE VREMENA
 


1. PREKIDI - TELEFON
2. PREKIDI - POSJETIOCI
3. SASTANCI
4. ZADACI KOJE MORATE DELEGIRATI
5. ODGAĐANJE I NEODLUČNOST
6. DJELOVANJE SA NEKOMPLETNIM INFORMACIJAMA
7.BAVLJENJA SA ČLANOVIMA TIMA
8.UPRAVLJANJE KRIZOM (SUKOBI)
9. NEJASNA KOMUNIKACIJA
10. NEODGOVARAJUĆE TEHNIČKO ZNANJE
11. NEJASNI CILJEVI I PRIORITETI
12. POMANJKANJE PLANIRANJA
13. STRES ILI UMOR
14. NESPOSOBNOST DA SE KAŽE "NE"
15. UPRAVLJANJE RADNIM STOLOM I OSOBNA DEZORGANIZACIJA