ANALIZA USPJEŠNOSTI SASTANKA
Upitati se poslije sasanka što je na sastanku bilo dobro, a što loše? Dobro nastaviti primjenjivati, a loše ne dozvoliti da se dešava na sastancima.

DELEGIRATI
Delegirati (prenijeti) manje važne zadatke koji nam odnose vrijeme na druge osobe.

KonsultacijE prije sastanka
Konsultacije prije sastanka sa nekim sudionicima sastanka mogu biti bitne za sam tok sastanka, za odluke koje treba da se donesu, a može se doći i do novih saznanja. Ona mogu da pokrenu i sasvim novu inicijativu oko daljnje pripreme sastanka, toka i rezultata sastanka. One mogu da dovedu u određenim okolnostima i do opoziva sastanka.

MEMO PODSJETNIK
kratki, jasni pregled zadataka, odluka, informacija i dr. u što kraćoj pismenoj formi

KRAJ SASTANKA
Kada su sve dogovorene aktivnosti poslije sastanka obavljene i nema potrebe za daljnjim aktivnostima.

NEAKTIVNI SUDIONICI SASTANKA
Osobe koje nisu imala nikakva zaduženja za sastanak (izvještaji, informacije, prijedlozi odluka, ...) a, nisu ni učestvoval u raspravi. Neučinkovitost takvih osoba je velik problem ako su neaktivne na većini ili čak na svim sastancima. Oni su samo "glasačka mašina". Obvezno razgovarati sa takvim osobama, raditi na njihovom osposobljvanju  za učinkovitijem sudjelovanju na sastancima ili ih zamijeniti sa aktivnijim osobama.

ODGAĐANJE
Odgađanje je ponašanje kada osoba ne izvršava preuzete ili osobne obveze na vrijeme.
Razlozi za odgađanje:
- nedostatak planiranja
- izostanak analize

- nema osjećaja za prioritete
- izbjegavanje odgovornosti
- zbrkanost
- depresija
- strah
- umor
- nedostatak vizije
- lijenost (nitko ne kontrolira, prisiljava i ne očekuje izvršenje)
- nema dovoljno informacija za početak aktivnosti
- osoba voli upravljati krizama

Odgađanje je jedan od najvećih kradljivaca vremena. Ako osoba često odgađa, ta negativna osobina može postati stil života. Takva osoba nema mogućnosti da bude uspješna u osobnom, društvenom i poslovnom životu i stalno se suočava s problemima.
Na osnovu simptoma, analizirati uzroke odgađanja i utvrditi aktivnosti (mjere) za prevladavnje takvog ponašanja.
Može pomoći čitanje literature o prevladavanju odgađanja, pronalaženje i primjena onih savjeta koje su primjereni pojavama, uzrocima odgađanja i željenim ciljevima.

Spoznajom o uzrocima odgađanja osoba postaje svjesna problema odgađanja i biva poticana za njegovo rješavanje.

Ako osobna aktivnost (čitanje i primjena savjeta iz literature) ne mijenja ponašanje, treba angažirati stručnjaka koji će pomoći da se negativno ponašanje prevlada.

PLANIRANJE
Imati dnevne, tjedne, mjesečne, ... planove.

PRIORITETI
Točno odrediti redoslijed obavljanja poslova po važnosti
.
SASTANČENJE

Rezultat sastanka je okupljenje, a ne konkretni dogovori i odluke. Dok se sastanči ništa se ne radi od redovitog  posla i vrijeme se nepovratno i neproduktivno gubi. Takvi sastanci su čisti gubitak vremena.

SPOSOBNOST VOĐENJA SASTANKA
nije urođena osobina nego vještina koja se uči. Nije nužno da obrazovana, komunikativna i elokventna osoba bude stručnjak za vođenje sastanka. Postoaje barem tri kategorije voditelja sastanka:
loš voditelj, dobar voditelj I vrhunski voditelj.
Vrhunski voditelj se postaje kontinuiranim učenjemuz praksu i teoriju, uz analize sastanaka  i preiprema za sastanak.

ZAMJENA SUDIONIKA SASTANKA
Kada je osoba pozvana na sastanka spriječena da bude prisutna, razmotriti mogućnost delegiranja druge osobe koja će umjesto odsutne osobe prisustvovati sastanku. Ona može sudjelovati bez prava odlučivanja, dati određenu informaciju, ili odlučivati o nekim ili o svim odlukama na sastanku. Ulogu te osobe iskazati na početku sastanka da se svi sudionici sa time sliže i budu upoznati.