PREDAVANJE

      SASTANCI

 

UVOD

   INICIJATIVA  O SAZIVANJU SASTANKA

   CILJEVI SASTANKA

   VRSTE SASTANAKA

   SASTANAK UDVOJE ILI MANJE GRUPE – NEFORMALNI SASTANCI

   VI KAO SUDIONIK SASTANKA

PRIPREMA

   PODSJETNIK ZA PLANIRANJE SASTANKA

   PRIPREME VODITELJA SASTANKA

   DNEVNI RED

   TEHNIČKI DETALJI (MJESTO I VRIJEME)

   SUDIONICI SASTANKA

   TIPOVI SUDIONIKA SUDIONIKA

   OSOBNI PLAN AKTIVNOSTI ZA SASTANAK

   PRISUSTVO NA SASTANCIMA ZA KOJE NEMAMO INTERES

   PITANJA NA POZIVU ZA SASTANAK

    PRAVILA RADA

   SIMULACIJA SASTANKA

TIJEK SASTANKA

   POČETAK SASTANKA

   KAŠNJENJE POČETKA SASTANKA

   ANALIZA PRETHODNOG SASTANKA

   TIJEK SASTANKA

   VREMENSKI OKVIR TRAJANJA SASTANKA

   OBVEŽI NA AKTIVNOST NA SASTANCIMA

   OMETANJA NA SASTANCIMA

   SAČUVATI TEMU SASTANKA – SAČUVATI TEME DNEVNOG REDA

   IZBJEGAVANJE NESUGLASICA NA SASTANCIMA

   TIPOVI PITANJA NA SASTANKU I NJIHOVA UPORABA

   AKTIVNOSTI VODITELJA POSLIJE POJEDINAČNE DISKUSIJE

   UTVRĐIVANJE NOVE TEME NA SASTANKU

   OTVORENO VRIJEME ZA NOVE ILI POSEBNE INFORMACIJE

   PREGLED OBAVLJENOG POSLA U TIJEKU SASTANKA

   ANALIZA ZAKLJUČAKA

   ZAVRŠETAK SASTANKA

AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

   ZAPISNIK

   MEMO PODSJETNIK

   AKTIVNOSTI POSLIJE SASTANKA

   ANALIZA USPJEŠNOSTI SASTANKA

   ZAŠTO JE SASTANAK NEUSPJEŠAN?

   KRAJ SASTANKA

PRAKTIKUM
   UNAPREĐENJE SASTANKA
   STANDARDI USPJEŠNOG SASTANKA
   TKO JE, A TKO NIJE ZA PROMJENE
   DNEVNIK UNAPREĐENJA SASTANAKA
   PLAN EDUKACIJE GRUPE
   OSOBNI PLAN AKTIVNOSTI – PROMJENE PONAŠANJA NA SASTANCIMA
   KONTROLA AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE SASTANAKA
   RJEŠAVANJE PROBLEMA NA SASTANCIMA
   PANO – PRIKAZ STANJA SASTANKA

DODATAK

   SAVJETI ZA VRHUNSKE REZULTATE SASTANKA

   DNEVNIK SASTANAKA

   PITANJA I PROMIŠLJANJA U TIJEKU PISANJA OVE KNJIGE

   PRAVILA PONAŠANJA NA SASTANCIMA

ZAKLJUČAK

   UČINKOVITI SASTANCI SU POKRETAČI RAZVOJA


Kontakt: 098/ 57 88 31 Email: