I RJEŠAVATI, A NE SAMO UKAZIVATI

Sigurno je da je ukazivanje na potrebne promjene ako je cjelovito (bez improvizacija) i dobronamjerno (bez kritizerstva) potrebna i nezaobilazna vještina u postizanju željene izvrsnosti u osobnoj i profesionalnoj karijeri.


Prvo moramo ukazati na potrebu za promjenama, a zatim i činiti potrebne aktivnosti da se promjene i dogode.
No, u stvarnosti je najčešće naša aktivnost ukazivanja i završni čin našeg djelovanja.
Posljedica toga je da nema promjena, a onda ni željenih postignuća.
Samo priče o mogućnostima, a to su želje koje se neće i ostvariti.

Skloniji smo ukazivati, a manje rješavati (djelovati).
Proširimo to na novo ponašanje: Na sve što ukazujemo pokrenimo istinske promjene, sami ili u zajedništvu s drugima.

 

Za ambiciozne i onima koji žele uspješnu osobnu i poslovnu karijeru:
informacije o Modelu univerzalne izvrsnosti - MUI (klik). 
Uspješna karijera pomoću učinkovitih sastanaka
Dvije knjige koje će vam promijeniti karijeru
Sastanci upravljanje vremenom
Upravljanje pomoću sastanaka