10 SAVJETA ZA UČINKOVITIJE SASTANKE

     
 

 

1. Izbjegavajte sastanak ako se ista informacija može dati putem memo-a, emaila ili kratkog izvještaja.

 

2. Kontaktirajte sa što više relevantnih osoba prije sastanka.
 

3. Zadužite što više sudionika za pripremu sastanka.
 

4. Na pozivu za sastanak stavite nekoliko pitanja (najviše 5) kao poticaj za pripremu, raspravu i odluke.

 

5. Ako je sastanak važan, pokušajte ga simulirati u mislima (načinite zapis na papiru) na koji način se može
   odvijati prema vašim saznanjima i dosadašnjem iskustvu. Uočene nedostatke, nedorečenosti, opasnosti, ...
   otklonite prije sastanka.

6. Napravite detaljnu listu zaduženja sa sastanka. Pratite izvršavanje zadataka.

 

7. Nemojte pro forme pitati sudionika zašto je neopravdano odsutan sa sastanka. Utječite na njega i dobijte
    obećanje
o njegovoj obveznoj nazočnosti na sljedećim sastancima.

 

8. Činite stalne i sustavne napore za unapređenje sastanaka.

 

9. Vodite dnevnik sastanka. Upisom događaja i zapažanja u dnevnik doći ćete do saznanja koje aktivnosti
    unapređuju kvalitetu sastanka, a koje čine da je sastanak gubljenje vremena.

 

10. Imajte trajnu tendenciju za smanjivanjem broja sastanaka i skraćivanjem vremena njihova trajanja.