Svaka tema ima 10 praktičnih savjeta

     
 

 

1. SAVJETI ZA UPRAVLJANJE VREMENOM

 

2. OSNOVE  DELEGIRANJA

 

3. PRAKTIČNI SAVJETI ZA REDUCIRANJE STRESA AKO STE MAJKA

 

4. ORGANIZACIJA RADNOG MJESTA

 

5. UPRAVLJANJE VREMENOM – UMIJEĆE REĆI “NE“

 

6. ODGAĐANJE

 

7. SAVJETI ZA UČINKOVITIJE SASTANKE

 

8. UPRAVLJANJE VREMENOM ZA STUDENTE

 

9. SAVJETI ZA UČINKOVITIJE TELEFONIRANJE
 

10. UPRAVLJANJE VREMENOM ZA ŽENE

 

11. SAVJETI KAKO OVLADATI  KOMUNIKACIJSKIM  VJEŠTINAMA

Pripremili: TUV - Treneri upravljanja vremenom Osijek