MODEL
UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP


Narudžbenica za knjigu

"KONAČNO RJEŠENJE
ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
"


(klik) 

 

Program UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA
je praktična primjena
MODEL UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP.

BESPLATNA PROBNA RADIONICA NA DALJINU (VIRTUALNO):
PROGRAM "UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA"

Prijava za besplatnu probnu radionicu (klik

Program je namijenjen svima koji žele imati konačno rješenje za rješavanje bilo kojeg problema bez obzira na problematiku, korisnike, trenutačno stanje i željene ciljeva.

 

3 radionice u ukupnom trajanju 5 sati
+
interaktivnost između radionica u trajanju od 5 sati:
Ukupno 10 sati rada s trenerom 1 - 1 (samo vi).

 → Prijava za besplatnu probnu radionicu (klik)

Što ćete naučiti tijekom radionica?
 Evo samo tri izdvojene koristi od Programa:
- Kontinuirno i sustavno rješavati trenutačno najveći problem.
- Naučiti rješavati bilo koji problem na isti način,
- Usvojiti model rješavanja problema koji isključuje svaku improvizaciju.

Zašto učenje na daljinu uz pomoć trenera?
  - nema putovanja,
  - iz kuće,
  - s posla,
  - fleksibilno vrijeme,
  - puni angažman trenera 1-1 (samo s vama),
  - zajednički rad na rješavanju problema,
  - pomoć trenera između radionica,
  - dinamike učenja je prilagođena korisniku.

ČLANCI

· KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA
·
PLAN KOJI MOŽE POSTATI VAŠA STVARNOST AKO STE U
   ULOZI VLASNIKA I/ILI RUKOVODITELJA TVRTKE

·
IMATE LI LISTU SVIH SVOJIH PROBLEMA?
· AKO IMATE PODREĐENE: LISTA PROBLEMA
· ZNATE LI KAKO UKLONITI NAJČEŠĆE NEDOSTATKE U
   RJEŠAVANJU PROBLEMA?

· AKO VAŠI PODREĐENI NISU STRUČNJACI ZA RJEŠAVANJE
   PROBLEMA ...
· IMATE LI RJEŠENJE KAKO RIJEŠITI BILO KOJI PROBLEM?

 → Prijava za besplatnu probnu radionicu (klik)


PROMIŠLJANJA O PROBLEMIMA

· Znanja, vještine i ponašanja potrebna za učinkovito
   rješavanje problema se moraju učiti i kontinuirano i
   sustavno prakticirati.
· Nedovoljno znanja, vještina i ponašanja iz problematike
   rješavanja problema je glavni uzrok zašto nismo
   USPJEŠNIJI.
· Dok god se ne riješe svi problemi, nema željenog
   uspjeha.
· Rješavanja problema je vještina koja se mora učiti.
· Bez obzira kojeg ste zanimanja i koliko ste stručni
   (početnik ili ekspert) bez vještina rješavanja problema
   nema željenih postignuća.
· Naučit ćete rješavati bilo koji problem uz vještinu
   pronalaženja najučinkovitijih (optimalnih) rješenja.

AKO ŽELITE BITI USPJEŠNI
Iz svoje kuće, ureda ili nekog drugog mjesta 
na jednostavan, lak i brz način postignite uspješniju osobnu i profesionalnu karijeru s vještinama rješavanja problema na univerzalan način.

SAZNAJTE O ČEMU JE RIJEČ BEZ IKAKVIH OBAVEZA!
Dovoljne su vam samo dvije stvari za uspjeh:
1. Pristup Internetu,
2. Samo nekoliko sati rada (s trenerom i uz samostalni rad) za stjecanje vještina rješavanja problema iz bilo koje problematike.

KAKO?
Pomoću učenja na daljinu uz pomoć trenera (1 -1)..
Poslije prijave, ubrzo ću vas kontaktirati i detaljno informirati o svim koristima koje ćete dobiti  stjecanjem vještine rješavanja problema i dogovorit ćemo kako da odslušate uvodnu probnu radionicu.

KONTAKTIRAJTE BEZ OBAVEZE!

 → Prijava za besplatnu probnu radionicu (klik)

NE RADI SE NA SLUČAJEVIMA!
R
ADI SE NA TEMAMA PO VAŠEM IZBORU!

Naučit ćete rješavati bilo koji problem na univerzalan način uz vještinu pronalaženja najučinkovitijih rješenja.

LISTA BENEFITA PRIMJENOM PROGRAMA

· Program "UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA"
   je dostupan svakom prosječnom pojedincu.
· Na prvoj radionici se odmah počinje s rješavanjem
   najvećeg  problema.
· Rezultati Programa su odmah mjerljivi.
· Baš svi sve probleme rješavaju na isti način.
· Izgradnja sustava upravljanja problemima u tvrtki.
· Kontrola rješavanja problema kod podređenih bez
   ometanja.
· Kontinuiranim rješavanjem trenutačno najvećeg
   problema postiže se značajno povećanje učinkovitosti i
   produktivnosti, a to znači profita.

֍ ֍ ֍

Ako ste u ulozi vlasnika i/ili rukovoditelja, imate li interesa za kontinuirano povećanje učinkovitosti i produktivnosti u vašoj tvrtki?
Kontinuirano povećanje učinkovitosti i produktivnosti znači automatski povećanje dobiti (zarade) što i je osnovna svrha vašeg poduzetništva.

֍ ֍ ֍

Ako ste u ulozi vlasnika i/ili rukovoditelja tvrtke, odlučite se za strateški iskorak u donošenju odluke da vaši ključni zaposlenici steknu vještine rješavanja poslovnih problema na optimalan način (uz najmanji utrošak resursa).
Dajte vašim ključnim zaposlenicima novu ulogu: Neka kontinuirano rješavanju svoje trenutačno najveće probleme (jedan po jedan u nizu) umjesto da rade rutine koje mogu obaviti drugi (njihovi podređeni).
Ishod (rezultati) će se očitovati u kontinuiranom povećanju učinkovitosti i produktivnosti.

֍ ֍ ֍

Ako ste vlasnik i/ili rukovoditelj tvrtke ima li smisla da vaši ključni zaposlenici rade više uz manje rezultate?
Kada menadžer NE ZNA RJEŠAVATI PROBLEME NA PRAVI NAČIN, mora improvizacijom daleko više pokušavati popraviti negativne posljedice problema uz nepotrebno generiranje brojnih novih problema
Tako radi više (i troši više resursa) uz manje rezultate.

֍ ֍ ֍

Ako ste u ulozi vlasnika i/ili rukovoditelja tvrtke Program „UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA“ će vam donijet barem tri stvari:
1. Imat ćete više vremena za sebe i važnije poslove jer se sada više nećete baviti s posljedicama nerješavanja problema od strane vaših podređenih.
2. Zarada (dobit) će mjerljivo porasti jer će se kroz kontinuirano i sustavno rješavanje problema od strane vaši podređenih povećavati prihodi i smanjivati troškovi.
3. Imat ćete potpunu kontrolu provedbe procesa rješavanja problema bez ometanja vaših zaposlenika.

֍ ֍ ֍

Znate li razliku u ishodima (rezultatima) kada probleme rješavate improvizacijom i kada probleme rješavate primjenom Programa „UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA“?
Imate izbor:
1. Probleme rješavati improvizacijom,
2. Kontinuirano rješavati trenutačno najveći problem primjenom Programa „UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA“ i steći nedostižnu konkurentsku prednost.

 

 

Uspješna osobna i profesionalna karijera pomoću učinkovitih sastanaka.

Univerzalan model za rješavanje problema pojedinaca.

Razvoj zajedništva kontinuiranim rješavanjem trenutačno najvećeg problema (KČU - kritičan čimbenik uspjeha).

Univerzalan model za rješavanje problema u bilo kojem obliku zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Utvrđivanje stanja problema

1. Znate li odrediti vaš trenutačno najveći problem?
2. Znate li riješiti svaki problem na optimalan način (uz najmanji utrošak resursa)?
3. Imate li definiran model za rješavanje problema?

Ako je i jedan odgovor "NE",
treba vam neizostavno "MODEL UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP".
 

MODEL UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP
je jedini cjelovit i univerzalan model rješavanja problema na tržištu edukacija.
Bez obzira na područje djelovanja, korisnike, trenutačno stanje i željene ciljeve,
svi sve probleme rješavaju na isti (univerzalan) način!

 Model univerzalno rješavanje problema - MURP je primjena Modela univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007 Milan Grković

Za dodatne informacije obratite se bez ikakvih obaveza:

Milan Grković
Tel: 385 99 280 4210
Email: alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn: www.linkedin.com/in/milangrkovic
Patreon: www.patreon.com/milan.grkovic
Twitter: www.twitter.com/milangrkovic
Facebook: www.facebook.com/mgrkovic
Internet: www.portalalfa.com
PORTAL ALFA - Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007

Sadašnji problemi su rezultat neodgovarajućih odgovora na događaje u prošlosti.

 
NAJČEŠĆI NEDOSTACI U RJEŠAVANJU PROBLEMA

Kontinuirano i sustavno rješavanje problema je ključna odrednica hoće li pojedinac ili zajedništvo (grupa, organizacija ili zajednica) biti uspješni.
Najčešće uočeni nedostaci u vezi rješavanja problema:
- Nije definirano kako se objektivno utvrđuje što je problem,
- Ne postoji ažurirana lista svih problema,
- Ne zna se koji je problem trenutačno najveći,
- Ne postoji definiran sustav (način) za rješavanje problema,
- Svako probleme rješava na svoj način što je improvizacija,
- Problemi se ne rješavaju kontinuirano (dinamika rješavanja problema),
- Problemi se ne rješavaju sustavno,
- Problemi se ponavljaju jer nema preventivnih djelovanja konačnih rješenja,
- Nema vidljivosti trenutačnog stanja u procesu rješavanja problema kod pojedinaca,
- Nema mjerenja rezultata u rješavanju problema (vrednovati proaktivne zaposlenike).
 
MODEL UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP uklanja u cijelosti sve gore navedene nedostatke.
 
Model univerzalno rješavanje problema - MURP je cjelovito prikazan u knjizi
"KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA" (klik).


 

   Narudžbenica za knjigu (klik)

  Dio sadržaja iz knjige:
  · SADRŽAJ
  · PREDGOVOR
 
· "PAKLENI" PLAN KOJI MOŽE POSTATI VAŠA
     STVARNOST AKO STE U ULOZI VLASNIKA I / ILI
     RUKOVODITELJA TVRTKE

 
· ŠTO JE MODEL
     UNIVERZALNO RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP?

 
· OČEKIVANI REZULTATI PRIMJENE MODELA
 
· RAZVOJ KARIJERE POMOĆU MODELA UNIVERZALNO
     RJEŠAVANJE PROBLEMA - MURP

 
· SAVJETI U PROBLEMATICI RJEŠAVANJA PROBLEMA

  Knjiga u cijelosti prikazuje primjenu Modela univerzalno
  rješavanje problema - MURP koji se temeleji na
  kontinuiranom rješavanju trenutačno najvećeg
  problema (jedan po jedan u nizu).

  Elementi knjige:
 
- Stjecanje kompetencija (znanje, vještine i ponašanja) za
    rješavanje problema na optimalan način (uz najmanji
    utrošak resursa).
  - Primjena sadržaja knjige je dostupna svakom
    prosječnom pojedincu.
  - "Ključ u ruke" - sve je dano korisniku za primjenu.
  - Knjiga je PDF formata A4
  - 208 stranica knjige.
  - Mogućnost direktne komunikacije s autorom knjige.
  - Knjiga prikazuje u cijelosti univerzalan način rješavanja
    problema: Svi sve probleme rješavaju na isti način bez
    obzira na:
    - problematiku,
    - korisnike,
    - trenutačno stanje,
    - ciljeve.
  - Svi problemi se rješavaju na isti način.
  - Model univerzalno rješavanje problema - MURP je
     inovativan i disruptivan model rješavanja problema.
  - Lako je utvrditi kako je Model univerzalno rješavanje
    problema - MURP koji je cjelovito prikazan u knjizi
    "KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA"
    jedinstven na tržištu edukacija na svjetskoj razini.

  Narudžbenica za knjigu (klik)
 

  SADA JE RJEŠAVANJE PROBLEMA ČISTA RUTINA

1. Model univerzalno rješavanje problema - MURP je inovativan i disruptivan model rješavanja problema što ima za „posljedicu“ isključivanje svake improvizacije u procesu utvrđivanja, rješavanja i uklanjanja problema.
I to ne bilo kojeg problema, nego trenutačno najvećeg problema (jednog po jednog u nizu).

2. Model univerzalno rješavanje problema – MURP ima pokretački „princip nelinearnosti“ jer na jednostavan unaprijed definiran način može optimalno riješiti bilo koji problem, a to znači: Malo ulaganja vremena – velika postignuća jer se kontinuirano rješavaju trenutačno najveći problem (jedan po jedan u nizu).

3. Rješavanje problema primjenom MURP-a više nije bauk nego jednostavne aktivnosti koje dovode do rješavanja problema i dostupne svakom prosječnom pojedincu.

  Narudžbenica za knjigu (klik)