MUI KREATIVNOST 6
Program za stjecanje krajnje kreativnosti

 
 
   

Potpuno drugačiji pristup primjene umnih (mentalnih) mapa s ciljem stjecanja  vještine krajnje (konačne) kreativnosti.

 
   

Prijavite se na besplatnu virtualnu (na daljinu uz pomoć računala) uvodnu radionicu
Program MUI KREATIVNOST 6 na linku (
klik)

 
   

Želite li steći vještinu krajnje (konačne) kreativnosti u vašem djelovanju?

 
   

 

 
   


Umne mape na MUI način isključuju svaku improvizaciju u djelovanju.
Ništa slično nepostoji na tržištu edukacija.
Nisu potrebni nikakvi preduvjeti za početak osposobljavanja.
Promjena načina razmišljanja: Logičko vs kreativno.

1
Prijavite se za besplatnu virtualnu (pomoću računala na daljinu) uvodnu radionicu Program MUI KREATIVNOST 6: http://portalalfa.com/mui_kreativnost/uvodna_radionica/prijava/index.htm i saznajte kako steći vještine kreativnosti bez ograničenja.
2
Postoje dva (2) pristupa kreativnosti:
1. Klasično: Kreirati nova rješenja postepeno šireći sliku (najčešće jedan po jedan element). Uvijek imamo djelomičnu sliku. Uvijek možemo biti još kreativniji.
2. MUI kreativnost: Odrediti cjelovitu sliku odmah na početku. To je stanje krajnje (konačne) kreativnosti. Ništa nam ne nedostaje. To je objektivno stanje za sve.
Mapiranje (izrada umnih mapa) na MUI način daje cjelovitu sliku bilo koje teme i time u potpunosti isključuje improvizaciju u djelovanju.
MUI mapiranje je potpuno drugačiji pristup od bilo kojeg načina mapiranja koje je prisutno na tržište.
Praktično do kraja, inovativno, mjerljivi rezultati i dostupno svakom prosječnom pojedincu.
3
Zar ne zvuče fantastično riječi kako svaki prosječan pojedinac može postati kreativan bez ograničenja ako nauči mapirati na MUI način?
Ovdje je još jedna stvar više nego sjajna – ne može se objektivno govoriti o učenju izrade umnih mapa na MUI način jer trener jednostavno pokaže kako se to radi i korisnik to čini bez potrebe za klasičnim učenjem.
4
"TAJNA" uspjeha je u promjeni načina razmišljanja s postojećeg logičkog (linearno, parcijalno) u novi način kreativnog razmišljanja (radijalno, cjelovito) je jedino moguće pomoću računalnih umnih mapa na MUI način.
5
Nema ništa lakše za naučiti od mapiranja na MUI način. Stvar uspjeha pomoću umnih mapa je kontinuirano i sustavno mapirati pomoću krajnje jednostavnih i razumljivih pravila koja su dana tijekom radionica.
6
Postoje brojni način kako da budemo uspješniji u poslu i životu. Neki načini uvođenja promjena će donijeti veća ili manja postignuća, a neki će dovesti do još većih problema od polazno zatečenih. Kontinuirano i sustavno mapiranje na MUI način će dovesti do najvećih promjena jer je rezultat promjena u načinu razmišljanja – s logičkog na kreativno s brojnim koristima koji se multipliciraju s kontinuiranom i sustavnom izradom umnih mapa u područjima djelovanja koji su trenutačni prioritet.
7
Ako ste se do sada susreli sa umnim (mentalnim) mapama na bilo koji način – zaboravite za trenutak to iskustvo i investirajte minimalno vrijeme kako bi utvrdili što vam sve donosi mapiranje na MUI način.
Prijavite se za besplatnu virtualnu (pomoću računala na daljinu) uvodnu radionicu Program MUI KREATIVNOST 6: http://portalalfa.com/mui_kreativnost/uvodna_radionica/prijava/index.htm i saznajte kako steći vještine kreativnosti bez ograničenja.
Radionice su na daljinu uz pomoć računala iz zone ugode vašeg posla ili kuće.
Radionice su individualizirane i termin se dogovara prema mogućnostima korisnika i trenera.
8
Potpuno novi pristup stjecanju vještina kreativnosti. Uz malu ali pravu pomoć/poticaj Programa MUI KREATIVNOST 6 i podrške trenera, korisnik MUI mapiranja jednostavno koristi svoje potencijale. Oni su do sada bili potiskivani isključivo zbog POGREŠNOG načina učenja tijekom redovitog školovanja (logički način razmišljanja koji čak nije ni strukturiran).
Posljedice toga su intenzivna i dugotrajna učenja s neodgovarajućim mehanizmima za praktičnu primjenu u stvarnom životu i radu.
Imamo previše akumuliranih informacija koje nemaju pokretački potencijal. To je neučinkovito i frustrirajuće.
9
Program MUI KREATIVNOST 6 omogućava oslobađanje potisnute kreativnosti koja je posljedica pogrešnog načina učenja tijekom redovitog obrazovanja.
10
Primjena umnih mapa na MUI način je ključni iskorak u postizanju izvrsnosti u PRODAJI.
Uporaba Programa MUI KREATIVNOST 6 jednostavno i brzo dovodi do utvrđivanja potrebnih aktivnosti za postizanje prodajnih ciljeva na optimalan način (uz što manju potrošnju resursa).
Prijavite se za besplatnu virtualnu (pomoću računala na daljinu) uvodnu radionicu Program MUI KREATIVNOST 6: http://portalalfa.com/mui_kreativnost/uvodna_radionica/prijava/index.htm i saznajte kako steći vještine kreativnosti bez ograničenja.
 

  ČLANAK KOJI OBJAŠNJAVA ZAŠTO TREBATE KORISTITI UMNE MAPE
UMNE MAPE - ALAT ZA POSTIZANJE IZVRSNOSTI BEZ KONKURENCIJE

ČLANCI O UMNIM MAPAMA
USPJEŠNO PODUZETNIŠTVO JE NEIZVEDIVO BEZ KREATIVNOSTI
ZAŠTO TREBATE KORISTITI RAČUNALNE UMNE (MENTALNE) MAPE
USPJEŠNA KARIJERA POMOĆU UMNIH MENTALNIH MAPA

PRIMJERI UMNIH MAPA
TOTALNA MUI PROMJENA POJEDINACA
FUNKCIJE ORGANIZACIJA
UČINKOVIT SASTANAK SASTAVNICE PREDLOŽAK PROŠIRENI
13 INOVATIVNIH ELEMENATA MODEL UNIVERZALNE IZVRSNOSTI MUI
PREDNOSTI UMNIH MAPA

Svaka osoba može postati kreativna ako kontinuirano i sustavno maprira na MU način.

Prijavite se na besplatnu virtualnu (na daljinu uz pomoć računala) uvodnu radionicu
Program MUI KREATIVNOST 6 na linku (klik)

 


Knjiga
"UČENJE POMOĆU UMNIH MAPA"
Informacije o knjizi i narudžbenica pogledajte na linku:
www.portalalfa.com/ucenje_pomocu_umnih_mapa

 
           
   

Prijavite se na besplatnu virtualnu (na daljinu) uvodnu radionicu
Program MUI KREATIVNOST 6 na linku (klik)

 
           
           
   

Za dodatne informacije obratite se bez ikakvih obaveza:

Milan Grković, MUI autor i trener
Tel: 385 99 280 4210
Email: alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn: www.linkedin.com/in/milangrkovic
Twitter: www.twitter.com/milangrkovic
Facebook: www.facebook.com/mgrkovic
Internet: www.portalalfa.com
PORTAL ALFA - Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007

 
   

 

 
   

FACEBOOK: UMNE MAPE (klik)