MUI START

PROGRAM ZA CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA

   
     


Program "MUI START" je dostupan svakom prosječnom pojedincu, odmah je primjenjiv u stvarnosti uz mjerljive rezultate, lako se prenosi drugima, univerzalne je primjene za sve korisnike, vrstu problematike i trenutačno stanje.

Ciljevi programa

1. Praktički osposobiti pojedince za postizanje kontinuirane i sustavne poslovne izvrsnosti bez obzira tko je
    korisnik, bez obzira na problematiku ili trenutačno stanje.


2. Stjecanje znanja, vještina i ponašanja za učinkovito upravljanje promjenama:
    - Upravljanje prioritetima,
    - Učinkovito planiranje,
    - Isključivanje svake improvizacije u djelovanju,

    - Model kontinuiranog i sustavnog rješavanje problema,
    - Modeliranje djelovanja zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) u cilju isključivanja improvizacije,
    - Dominantna uporaba mekih resursa (vrijeme, znanje i sastanci) u odnosu na tvrde resurse (materijalni,
       financije i ljudski resursi),
    - Vještine učinkovitog sudjelovanja/vođenja sastanaka.


3. Omogućiti korisnicima alate koje će moći dati drugima za trenutačnu uporabu u cilju stvaranja novih vrijednosti.

Kome je program namijenjen

Poduzetnici, vlasnici kapitala, obrtnici, rukovoditelji, menadžeri, startup-ovi, slobodna zanimanja, studenti, učitelji, profesori, političari, volonteri, načelnici, gradonačelnici, inovatori, … i svi oni koji žele biti uspješni.

Prijavite se bez ikakvih obaveza.
BESPLATNA VIRTUALNA (NA DALJINU) UVODNA RADIONICA:
CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA  "PROGRAM MUI START"
(klik)

 SADRŽAJ PROGRAMA

1. PROMJENE SU PREDUVJET ZA USPJEH

    - Polazne osnove za postizanje izvrsnosti (postizanje željenih ciljeva)
    - Uvođenje promjena
    - Upravljanje promjenama
    - Načini djelovanja: Postoje samo dva načina djelovanja – improvizacija ili model djelovanja.
    - Rješavanje najveće dileme: Improvizacija ili model djelovanja
    - Izbor modela djelovanja
    - Model univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007: Jedini cjelovit model djelovanja na tržištu edukacija.

2. TRAŽENJE RJEŠENJA ZA USPJEŠNE PROMJENE

     1. Dnevni/tjedni planer prioriteta – Upravljanje prioritetima
     2. ALAT ZA SVE – kontinuirano i sustavno rješavanje problema
     3. Rješavanje problematika – planovi, zadaci, odluke, planovi učenja, izvješća i procedure na isti način
     4. Upravljanje procedurama – kako zauvijek isključiti improvizaciju u djelovanju

3. KONTROLA PROVEDBE

    - 1. Utvrđivanje negativnih stanja (kašnjenja, nekvalitetno, nedovoljno nezadovoljstva, neodgovarajuće
           trošenje resursa (prekomjerno i/ili premalo).
    - 2. Uklanjanje negativnih stanja:
Sve što se ne kontrolira neće se dogoditi!

4. POKRETAČI PROMJENA

     - Učinkoviti sastanci: naučiti kako sastanke kontinuirano činiti učinkovitijima, kraćima i rjeđima.
     - Meki resursi (vrijeme, znanje i sastanci) kao pokretači razvoja bez ikakvih potrebnih preduvjeta.

 

Način rada

- Radionice: Prezentacija, uporaba brojnih alata za postizanje izvrsnosti; nema učenja na slučajevima - rad na
  stvarnim temama; interaktivnost; pitanja, prijedlozi i primjedbe.   
- Primjeri primjene alata.
- Precizne upute za daljnju primjenu u životu i radu.
- Precizne upute kako prezentirana znanja, vještine i ponašanja prenositi na druge.
- Svi radni materijali su osigurani.
- Dostupna interaktivnost (pomoć, mentorstvo, suradnja) sudionika s predavačem poslije radionica.
- Podrška na Internetu: Dodatni sadržaji za osnaživanje korisnika koji se kontinuirano dodaju.

Trajanje radionica
- prema dogovoru prema vašim interesima i potrebama
- dodatni sadržaji prema specifičnom zahtjevu korisnika

Predavač i trener

Milan Grković, autor i trener Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007
Reference www.portalalfa.com/reference
Predavač redovito objavljuje članke u vodećim poslovnim časopisima:

   1. Poslovni savjetnik www.portalalfa.com/clanci_poslovni_savjetnik
   2. business.hr www.portalalfa.com/clanci_business_hr


Objavio pet knjiga
1. MUI KNJIGA ZA USPJEH www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh
2. UČENJE POMOĆU UMNIH MAPA www.portalalfa.com/ucenje_pomocu_umnih_mapa
3. SASTANCI UPRAVLJANJE VREMENOM www.portalalfa.com/esastanci
4. MODEL UPS - UPRAVLJANJE POMOĆU SASTANAKA www.portalalfa.com/esastanci

5. USPJEŠNA KARIJERA 1 www.portalalfa.com/uspjesnakarijera

Pokretač i urednik Internet portala: Portal alfa - www.portalalfa.com

   Brojni sadržaji iz problematika osobne i profesionalne karijere kako i upravljanja svim oblicima
   zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Datum održavanja radionica
- prema dogovoru

Vrijeme održavanja radionica
- prema dogovoru
- unaprijed planirani termini

Mjesto održavanja radionica
VIRTUALNO (na daljinu pomoću računala) uz sudjelovanja trenera
- rad s udaljenim računalima:  program Teamviewer (www.teamviewer.com)

- audio komunikacija: program Skype (www.skype.com)
Termin radionica, trajanje i učestalost radionica fleksibilno (prema dogovoru)


Interaktivnost s MUI trenerom
Poslije radionice dostupna je besplatna interaktivnost korisnika tijekom praktične primjene sadržaja.

Prijavite se bez ikakvih obaveza.
BESPLATNA VIRTUALNA (NA DALJINU) UVODNA RADIONICA:
CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA  "PROGRAM MUI START"
(klik)

Svi sadržaji radionice su primjena Modela univerzalne izvrsnosti – MUI © 2007,  jedinog cjelovitog modela djelovanja na tržištu edukacija. Svi sadržaji su jednako primjenjivi u bilo kojem području života i rada.
   

   
    Prijavite se bez ikakvih obaveza!

BESPLATNA VIRTUALNA (NA DALJINU) UVODNA RADIONICA: CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA  "PROGRAM MUI START"
(klik)

***

Utvrdite potrebu za promjenama!
PROGRAM MUI START rješava sve "NE" odgovore u upitniku.

UTVRĐIVANJE STANJA RADI DONOŠENJA ODLUKA O POTREBNIM PROMJENAMA

(MUI INDIKATOR potreba za promjenama)

***

Program MUI START vam neizostavno treba:
1. Ako želite koristiti planiranje na jednostavan i lak način kako bi oslobodili vrijeme za vas osobno i/ili za važne poslovne aktivnosti.
2. Ako nemate definiran način za rješavanje bilo kojeg problema bez obzira o kojoj problematici se radi i bez obzira o složenosti problema.
3. Ako vam nedostaju znanja i vještine upravljanja prioritetima.
4. Ako nemate/ne znate kako izgraditi sustav procedura koji će vam omogućiti učinkovitije i produktivnije djelovanje osobno i poslovno, kao i u svim oblicima zajedništva u kojima djelujete.

***

Program MUI START je definiran set znanja, vještina i ponašanja kako učinkovito (s optimalnom upotrebom resursa) postizati željene ciljeve.
Ključni element programa MUI START je laka primjenjivost za svakog prosječnog korisnika što znači kako svi nivoi menadžmenta mogu koristiti program MUI START na isti način.

***

Prijavite se bez ikakvih obaveza.
BESPLATNA VIRTUALNA (NA DALJINU) UVODNA RADIONICA:
CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA  "PROGRAM MUI START"
(klik)

***

Besplatna uvodna virtualna radionica je isključivo 1-1.
Termin radionice je prema dogovoru.
Nema nikakvih preduvjeta za pristupanje besplatnoj uvodnoj radionici.
Za dolazak na računalo trenera koristi se besplatni i sigurni program UltraViewer (www.ultraviewer.net).

Program MUI START je dostupan svakom prosječnom pojedincu.

 

       
     

Preuzmite cjelovit info materijal: Program "MUI START" info

   
     

 

   
     

U cilju dodanih informacija o Programu "MUI START" preuzmite na linku ključan upitnik za utvrđivanje stanja u poduzetništvu
"
UTVRĐIVANJE STANJA RADI DONOŠENJA ODLUKE O POTREBNIM PROMJENAMA"
koje utvrđuje potrebu za promjenama.

Sve negativne odgovore u okviru 54 pitanja u upitniku Program "MUI START" može u cijelosti riješiti.
Vjerujem kako će Vas ovaj materijal dodatno potaknuti za daljnju komunikaciju sa mnom i moguću suradnju.
(preuzmite na linku)

UTVRĐIVANJE STANJA RADI DONOŠENJA ODLUKA O POTREBNIM PROMJENAMA

   
           
     

Za dodatne informacije obratite se bez ikakve obaveze:

Milan Grković, MUI autor i trener

Tel: 385 99 280 4210
Email: alfa@portalalfa.com
Skype: milan.grkovic
LinkedIn: www.linkedin.com/in/milangrkovic
Twitter: www.twitter.com/milangrkovic
Facebook: www.facebook.com/mgrkovic
Internet: www.portalalfa.com
PORTAL ALFA - Portal znanja
Model univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007

   
           
     

   
           
     

Prijavite se bez ikakvih obaveza.
BESPLATNA VIRTUALNA (NA DALJINU) UVODNA RADIONICA:
CJELOVITO UNAPREĐENJE POSLOVANJA  "PROGRAM MUI START"
(klik)