HTML KNJIGA

UREĐIVANJE TEKSTA 1

   
   


Stavimo neki naslov na Web stranicu (npr. "PORTAL ALFA"). 
HTML razlikuje šest nivoa (veličina) naslova, a slijedeća tablica prikazuje svih 6 tagova i odgovarajuće naslove:

<h1>PORTAL ALFA</h1>

PORTAL ALFA

<h2>PORTAL ALFA</h2>

PORTAL ALFA

<h3>PORTAL ALFA</h3>

PORTAL ALFA

<h4>PORTAL ALFA</h4>

PORTAL ALFA

<h5>PORTAL ALFA</h5>
PORTAL ALFA
<h6>PORTAL ALFA</h6>
PORTAL ALFA

Po defaultu tekst je poravnat uz lijevu marginu. Ako želimo da naš naslov, ili bilo koji drugi element stranice, bude centriran, trebamo ga staviti između tagova <center> i </center>:

<center>OVO JE CENTRIRAN TEKST</center>

što će dati slijedeći rezultat:
 

OVO JE CENTRIRAN TEKST

Ukoliko posebno ne naglasimo kojim fontom želimo da bude ispisan tekst na našoj stranici, browser će koristiti default font (to je obično Times New Roman).
Osnovni tag kojim možemo mijenjati font na HTML stranici je <font> tag, a on može imati tri atributa: face, size i color.
Atributom face definiran je tip fonta kojim želimo da naš tekst bude ispisan. Na jednoj stranici možemo koristiti i više različitih fontova, ali vodimo računa da ne pretjeramo u "ukrašavanju". Osim toga, vodimo računa da korisnik koji učitava našu stranicu mora imati instaliran taj font na svom računlu. U suprotnom njegov browser će prikazati tekst u default fontu. Zato na svojim stranicama nemojmo koristiti neke egzotične fontove, već koristimo samo široko rasprostranjene fontove.

Ako želimo da naša stranica bude ispisana recimo "Ariel" fontom (kojim je ispisana i ova stranica koju upravo čitamo), onda trebamo  napisati:

<font face="Ariel"> Ovdje staviti tekst. </font>

Ako koristimo neke egzotičnije fontove onda bi bilo dobro da navedemo i nekoliko alternativnih fontova, jedan za drugim, odvojenih zarezom. Ako posjetilac naše stranice na svom računalu nema instaliran prvi font sa liste, on će ga prikazati u slijedećem sa liste, i tako dalje. Na primjer:

<font face="Comic Sans MS,Arial,Courier">
Evo primjera nekoliko popularnih fontova koje možemo koristiti na svojim stranicama:

Verdana
Arial
Courier
Bedrock
Times New Roman
Comic Sans MS

Slijedeća stvar koja se može mijenjati je veličina slova, a ona se definira preko size atributa. HTML razlikuje 7 veličina slova koje nose vrijednosti od 1 do 7. Podrazumijevana (default) veličina je 3. Ako su slova veličine 3 suviše mala možemo zadati veličinu fonta od recimo 5, na slijedeći način:

<font size="5">
Evo liste sa veličinama fonta od 1 do 7 pa odaberimo veličinu koja nam odgovara:

veličina 1, veličina 2, veličina 3, veličina 4, veličina 5, veličina 6, veličina 7.

Atributom color kojim možemo mijenjati boju teksta (kao što je napravljeno u ovom odjeljku). Za ovaj atribut važi isto pravilo kao i kod definiranja boja <body> tagom. Dakle, ako želimo da u nekom dijelu teksta promijenimo boju fonta u crvenu stavit ćemo:

<font color="#ff0000"> Ovdje ide tekst. </font>

Toliko o korištenju <font> taga. Naravno mogućnosti uređivanja teksta se ne završavaju na ovom tagu. U HTML dokumentima postoji mogućnost pisanja podebljanim (bold ili strong) slovima i kurzivom (italic), kao i mogućnost podvlačenja (underline) i precrtavanja (strike) teksta. Slijedeća tablica prikazuje odgovarajuće tagove kao i rezultate njihove primjene:

<b>bold</b>
bold
<strong>strong</strong>
strong
<i>italic</i>
italic
<u>underline</u>
underline
<strike>strike</strike>
strike

Osim toga mogu se pisati i slova u indeksu ili eksponentu. Indeks se dodaje pomoću taga <sub>, a eksponent pomoću taga <sup>. Slijedeća tablica prikazuje primjer njihove primjene:

 
H<sub>2</sub>O
H2O
2<sup>2</sup>=4
22=4

Tekst se u browser-u automatski lomi na kraju reda. To može biti nezgodno ako želimo da neke fraze budu cijele u jednom redu. Ovo se može postići umetanjem tog dijela teksta izmedju tagova:

<nobr> Ovdje ide tekst koji se neće prelomiti na kraju reda </nobr>

Ukoliko je tekst prevelik da stane u jedan red na monitoru, na dnu prozora će se pojaviti horizontalni "klizač"  (scrollbar) i korisnik će morati skrolovati da bi ga pročitao. Budimo oprezni sa korištenjem ovog taga jer nije baš ugodno skrolovati kroz kilometarski dug red. Ukoliko želimo dozvoliti našem redu da se prelomi, ali na točno određenom mjestu, to možemo postići korištenjem <wbr> taga. Ovaj tag ne zahtijeva završni tag. Za razliku od <br> taga koji će obvezno prelomiti red, ovaj tag će prelomiti red samo ako je to neophodno tj. ako je tekst prije njega predugačak da bi stao u jedan red. Ovaj tag vam također omogućava da prelomite neku dugačku riječ na kraju reda.
U HTML-u postoje još mnogi tagovi koji omogućavaju da uredimo tekst prema vlastitoj želji. O ovim mogućnostima govori slijedeća stranica ovog priručnika.

ç è
   

 

Uvod Boje Uređivanje teksta 2 Liste
Linkovi Grafika Tablice 1 Tablice 2 Marquee
Početak Home Kraj