HTML KNJIGA

LINKOVI

   
   
Postoje tri vrste linkova u HTML dokumentu. Prvu vrstu bi činili linkovi kojima možemo skočiti do nekog drugog dijela iste stranice u kojoj se nalazi i link (npr. kad dođemo do kraja stranice možemo napraviti link koji će nas vratiti na vrh stranice). Drugu vrstu bi činili linkovi do neke druge stranice u okviru isog Web site-a (npr. linkovi naprijed i nazad na dnu ove stranice). Treću vrstu bi činili linkovi do stranica na nekomj sasvim drugom Web site-ui koje mogu biti postavljene na serveru koji se nalazi na drugoj strani svijeta. (Server je računalo na koji postavljamo naše Web stranice.)

Za sve ove linkove je zajedničko to da se dobiju istim parom tagova: <a> i </a>. Za prvu vrstu linkova moramo prvo  napraviti oznaku na nekom mjestu u dokumentu na koje želimo prijeći kad kliknemo na odgovarajući link. Oznaka se dobija stavljanjem atributa name u <a> tag. Npr. na dno ove stranice postavimo oznaku:

<a name="kraj"></a>
Između početnog <a name="kraj"> i završnog </a> taga može stajati bilo koji element naše prezentacije (tekst, slika), a ne mora stajati ništa (kao sto je ovdje slučaj). Ovaj tag ne proizvodi nikakav vidljiv efekat u HTML dokumentu - on djeluje u pozadini vašeg dokumenta i služi našem browseru da se lakše orijentira.

Dobro, sada ćemo napravit "pravi" link (tj. onaj link kojeg vi vidite u HTML dokumentu) i koji nas jednim klikom miša dovodi do željenog mjesta (tj. do onog mjesta na koje smo postavili gore spomenutu oznaku). Ova vrsta linka se dobija dodavanjem atributa href u <a> tag. Pošto se dana oznaka nalazi unutar fajla sa nazivom linkovi.htm, a ime oznake je kraj stavimo:

<a href="linkovi.htm#kraj"> Klikni ovdje da skočiš na kraj </a>
i dobit ćemo slijedeći link koji vodi na kraj stranice: Klikni ovdje da skočiš na kraj

Ako želimo staviti link do neke druge stranice u okviru Web site-a, to ćemo postići stavljanjem taga <a> sa atributom href i nazivom HTML fajla do kojeg želimo napraviti link. Npr. ako želimo  napraviti link do prethodne stranice ovog priručnika (fajl nosi naziv liste.htm) napisat ćemo:

<a href="liste.htm">Llink na prethodnu stranicu </a>
i dobit ćemo slijedeći link:Link na prethodnu stranicu

Obratimo pažnju da u ovom slučaju na prethodnu stranicu nismo morali postavljati nikakvu oznaku, a link nas jednostavno odvodi na vrh stranice čiju smo adresu stavili u href atribut. Ako bismo željeli da nas link odvede do nekog određenog mjesta u toj stranici onda bismo na to mjesto prvo morali postaviti oznaku sa name atributom kao što smo to napravili i u prethodnom slučaju.

Ukoliko se fajl do kojeg vodi link nalazi u nekom drugom folderu, tada kao vrijednost href atributa moramo staviti cijelu "stazu" koja vodi do tog fajla (npr. c:\My Documents\Home Page\index.html).

Ako želimo staviti link do nekih drugih Web stranica, koje se mogu nalaziti na nekom sasvim drugom serveru potrebno je napisati cijelu web adresu te prezentacije. Npr. ako želimo postaviti link do poznatog pretraživača Interneta "Yahoo", čija je adresa: http://www.yahoo.com/  treba  napisati:

<a href="http://www.yahoo.com/"> Yahoo </a>

i dobili smo  slijedeći link: 
Yahoo

Ovaj tag možemo iskoristiti kao link za pokretanje nove poruke u našem programu za elektronsku poštu (npr. Outlook Express ili Netscape Messenger) u kojem će već biti upisana željena adresa, a posjetiocima naših Web stranica preostaje samo da otkucaju tekst poruke i da je pošalju. Moja E-mail adresa je milan.grkovic@os.tel, napravimo slijedeći link:

Poruka Milanu

koji će u E-mail programu otvoriti novu poruku sa mojom adresom.
Ovo sam postigao slijedećim tagom:

<a href="mailto:milan.grkovic@os.tel.hr"> Poruka Milanu </a>

Linkovi predstavljaju glavnu snagu HTML jezika, i najviše doprinose njegovoj popularnosti.

ç è
   

 

Uvod Boje Uređivanje teksta1 Uređivanje teksta 2 Liste
Grafika Tablica Tablica 2 Marquee
Početak Home Zaključak