HTML KNJIGA

UREĐIVANJE TEKSTA 2

   
   
U ovom nastavku HTML priručnika naučit ćemo još neke vještine oko uređivanja teksta.
Kao prvo da vidimo kako možemo prijeći u novi red ili započeti novi odjeljak. Kad pišemo tekst u Notepad-u prelazak u novi red se postize pritiskom na taster ENTER (ili RETURN). Međutim ovo neće dovesti do prelaska u novi red i na našoj HTML stranici. Naime, da bi browser prešao u novi red, to mu moramo eksplicitno narediti odgovarajućim tagom. Tag za prelazak u novi red je <br> tag. On ne zahtijeva odgovarajući završni tag (što je i razumljivo).

Prelazak u novi odjeljak postiže se <p> tagom. On ima isti učinak kao i prijašnji tag s tom razlikom što će napraviti mali razmak između redova. Na kraju odjeljka možemo staviti i njegov završni tag, ali većina browsera ga ne zahtijeva, tako da ga slobodno možemo izostaviti.
Tekst se po defaultu poravnava uz lijevu marginu. Centriranje odjeljka ili poravnanje odjeljka uz desnu marginu se postiže align atributom. Align atribut može imati tri vrijednosti:

left

center

right

Dakle, odgovarajući tagovi za svako od navedenih poravnanja trebaju izgledati ovako:

<p align="left">
<p align="center">
<p align="right">

Ako nam čak ni prelazak u novi odjeljak nije dovoljan da naglasimo prelazak na neku novu cjelinu unutar naše stranice, najbolje rješenje bi bilo da povučemo jednu horizontalnu liniju, poput linije iznad ovog odjeljka. Liniju možemo povući pomoću <hr> taga. Ovaj tag crta tanku sivu liniju preko cijele stranice. Ako nismo zadovoljni izgledom ove linije i za to ima rješenja. Naime i ovaj tag može sadržavati  odgovarajuće atribute kojima možemo regulirati izgled vaše linije.
Ako ne želimo da linija bude osjenčana već potpuno crna stavimo atribut noshade. Ako nismo zadovoljni dimenzijama linije, možemo ju promijeniti pomoću dva atributa: size i width. Atributom size određujemo debljinu linije u pikselima, a atributom width određujemo dužinu linije ili u pikselima ili u postocima širine stranice. Ovaj tag također može sadržavati align atribut kojem možemododijeliti iste vrijednosti kao i za odjeljak. Boju linije možemo regulirati pomoću color atributa na već opisani način za definiranje boja u HTML dokumentima.
Tako naprimjer, ako želimo povući neosjenčanu crvenu liniju koja će biti centrirana i čija će debljina iznositi 6 piksela a protezat će se preko 50% širine stranice, trebamo napisati:

<hr noshade align="center" size="6" width="50%" color="#ff0000">
i dobit ćete slijedeću  liniju:
Napomena:

Netscape Navigator ne podržava atribut color za horizontalne linije. U Navigatoru će ova linija biti siva.

Nemojmo zaboraviti staviti simbol za postotke (%) u width tagu, inače će browser misliti da smo mu zadali širinu linije u pikselima, a ne u postocima širine stranice.
One ukrasne linije koje viđamo na nekim web stranicama nisu zadane ovim tagom, već predstavljaju slike ubačene pomoću jednog drugog taga, o kojem ćemo govoriti u dijelu o ubacivanju grafičkih elemenata u web stranice.

 


U običnim editorima teksta tipka "TAB" služi za uvlačenje (engl. indent) teksta tj. za ostavljanje određenog broja praznih mjesta na početku reda (obično se uvlači prvi red pasusa). U Notepad-u također možemo uvući red pritiskanjem tipke "TAB" međutim ovo neće imati nikakvog efekta na tekst koji će biti prikazan u browser-u (baš kao što je bio slučaj i sa prelaskom u novi red). Međutim i u HTML dokumentu možemo uvući red za određeni broj mjesta korištenjem slijedeće oznake:

&nbsp; 

Ova oznaka ostavlja jedno prazno mjesto. Ako želimo ostaviti pet praznih mjesta jednostavno stavite pet ovakvih oznaka jednu za drugom:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
U slijedećem primjeru stavili smo pet ovakvih oznaka na početak "odjeljka" :
     xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx 
xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx. 
A odgovarajući HTML kod izgleda ovako:
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx 
xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx 
xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
ç è
   

 

Uvod Boje Uređivanje teksta 1 Liste
Linkovi Grafika Tablice 1 Tablice 2 Marquee
Početak Home Kraj