HTML KNJIGA

UVOD U HTML

   
   


HTML je programski jezik koji se koristi za kreiranje dokumenata na World Wide Web-u. HTML se koristi za stvaranje hipertekstualnih datoteka (datoteka koje sadržavaju linkove).

HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik čije osnove svatko može  savladati za par dana, a kasnije je sve stvar prakse. Ovaj priručnik pokriva osnove HTML-a koje su dovoljne da se naprave sasvim zadovoljavajuće Web stranice. Kad savladamo osnove HTML-a možemo prijeći na proučavanje nekog naprednijeg tečaja HTML-a ili upoznavanje JavaScripta koji će doprinijeti da naša stranica malo živne.
Kada "surfamo" Internetom i naiđemo na neku zanimljivu stranicu , a ne znamo kako je napravljena, njen izvorni HTML kod možemo pogledati ako u liniji menija odaberemo: View -> Source (ili View -> Page Source u Netscape Navigatoru). Ovo je najbolji način da naučimo neke nove stvari.

Sve što nam je potrebno da bi napravili jednu Web stranice praktično već imamo na računalu. To je prije svega jedan najobičniji tekst editor kao što je Notepad. Notepad potražimo  u Start meniju pod Programs->Accessories. Slijedeća stvar koja nam je neophodna je Web Browser. I njega sigurno imamo jer čitamo ove tekstove. Bilo da imamo Internet Explorer ili Nescape Navigator poželjno je da nabavimo i onaj drugi browser kako bi izgled naših Web stranica provjerili u oba. To je neophodno iz tog razloga što različiti browseri različito tumače neke HTML tagove tako da su obično potrebne neke male korekcije kako bi naše Web stranice imale zadovoljavajući izgled u oba browsera. Na kraju bilo bi poželjno da imamo i neki program za obradu grafike (Corel Draw i Corel Photo Paint) da bi mogli  kreirati i pregledati grafičke datoteke koje ćemo  ugraditi u naše Web stranice. Inače na Internetu možemo pronaći mnogo Web grafike koju možemo slobodno da download-ujemo (usnimimo na hard disk na našem računalu) i ugrađujemo u naše Web stranice. 

HTML komande se pišu u vidu tzv. tag - ova. Jedan tag je u komanda koja govori našem browseru što i kako napraviti tj. na koji način  prikazati sadržaj naših stranice. HTML tagovi su "case insensitive" tj. svejedno je da li ih pišemo malim ili velikim slovima. Tagovi se pišu unutar oznaka "<" i ">" (bez znakova navoda) npr: <html>. Ovaj tag se nalazi na početku svakog HTML dokumenta i on govori našem browseru da je datoteka koju je upravo počeo  učitavati baš HTML dokument i da kao takvog treba i  prikazati. Na kraj HTML dokumenta se stavlja završni HTML tag:</html>. Ovaj tag govori  browseru da je to kraj našeg HTML dokumenta. Većina tagova ima i početni i završni tag. Završni tag se dobiva dodavanjem znaka "/" i označava mjesto na kojem prestaje djelovanje početnog taga.
Postoje i tagovi kod kojih ne moramo  stavljati završni tag kao sto je recimo tag <br> koji služi za prelazak u novi red (o ovom tagu ćemo govoriti kasnije u dijelu o formatiranju teksta).

Svaki HTML dokument se sastoji od dva dijela: zaglavlja (engl. head) i tijela (engl. body). Zaglavlje se odvaja tagovima <head> i </head>, a tijelo dokumenta tagovima: <body> i </body>. Sve ono što napišemo u zaglavlju dokumenta neće se prikazati u prozoru browsera već obično služi samo da pruži neke informacije o našoj stranici.

Tako ćemo u okviru našeg zaglavlja svakako staviti tagove: <title> i </title> između kojih ćemo staviti naslov naše stranice. To nije naslov koji će se pojaviti u tijelu naše stranice već onaj naslov koji se pojavljuje u naslovnoj liniji browsera. Pogledajmo naslovnu liniju našeg browsera - ispred imena  browsera 
vidjećemo da piše: "Uvod u HTML". To je zato što smo u zaglavlju ovog dokumenta napisli:

<title>Uvod u HTML</title>

S druge strane sve ono što napišemo između tagova <body> i </body> predstavljat će tijelo našeg dokumenta i pojavit će se kao sadržaj naše web stranice u prozoru browsera (kao što je tekst koji upravo čitamo).

Dakle, svaki HTML dokument mora  imati slijedeću strukturu:

<html>
<head>
<title>Ovdje stavimo naziv naše Web stranice</title>
</head>
<body>
Ovdje unesimo sve ono što želimo da se vidi u stranici
</body>
</html>

Sad je vrijeme da napravimo prvu web stranicu. Otvorimo novi dokument u Notepad-u i upišimo gornju strukturu HTML dokumenta u kojem ćemo staviti naslov po želji (npr. naše osobno ime), a između body tagova stavimo neki tekst (npr. "Moj prva Web stranica"):

<html>
<head>
<title>Milan</title>
</head>
<body>
 Moj prva Web stranica
</body>
</html>

Sad snimimo ovaj dokument. U File - Save as dijalog prozoru prvo odaberemo folder u kojem ćemo usnimiti naš Web stranicu. U polje File name upišimo ime naše prve stranice, a kao ekstenziju otkucajmo .htm ili .html (npr. "prva.htm"). 
U padajućoj listi Save as type odaberimo All Files. Stisnite OK i naš prvi Home page je spreman da ga otvorimo u našem web browseru.
Ako smo sve ispravno napravili  u naslovnici našeg web browsera bi trebalo stajati: Milan, a u prozoru browsera bi trebali  vidjeti tekst: Moja prva Web stranica.

ç è
   

 

Boje Uređivanje teksta Uređivanje teksta 2 Liste
Linkovi Grafika Tablice 1 Tablice 2 Marquee
Početak Home Zaključak